Νομοθετική ρύθμιση για τη συνεργατική οικονομία έρχεται στην Βουλή

Θα αφορά πρωτίστως στον κλάδο του τουρισμού, όπως προανήγγειλε ο Σταθάκης


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
23:52
29/09/2016
Νομοθετική ρύθμιση για τη συνεργατική οικονομία έρχεται στην Βουλή
loading

Τη νομοθετική ρύθμιση για τη συνεργατική οικονομία (οικονομία διαμοιρασμού, sharing economy), η οποία πρόκειται να εισαχθεί στο επόμενο διάστημα στην ελληνική Βουλή, παρουσίασε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός παρουσίασε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την οικονομία διαμοιρασμού κυρίως στον τομέα του τουρισμού, που συνιστά και τον πρώτο τομέα δραστηριοποίησής της στη χώρα. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να καθοριστούν σαφείς κανόνες για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ώστε να προστατευτεί το σημαντικό για την ελληνική οικονομία τουριστικό προϊόν και να εξασφαλιστούν δημόσια έσοδα.

Εκτιμάται ότι ο τζίρος της οικονομίας διαμοιρασμού έχει ήδη ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ και παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Η συνεισφορά της στα τουριστικά και οικονομικά μεγέθη της οικονομίας θεωρείται σημαντική, και η Πολιτεία επιθυμεί την περαιτέρω ανάπτυξή της, θεσπίζοντας όμως παράλληλα σαφείς κανόνες για τη λειτουργία της, προστατεύοντας το σημαντικό για την ελληνική οικονομία τουριστικό προϊόν και εξασφαλίζοντας δημόσια έσοδα. Γι’ αυτό και ο υπουργός τόνισε επίσης την ανάγκη θεσμοθετημένης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την λυσιτελή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας σε αυτές τις δραστηριότητες.

Αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων εργαζομένων και καταναλωτών, αλλά και την αποτροπή φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού, ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε ότι απαιτείται σαφής διάκριση μεταξύ επαγγελματιών και περιστασιακά απασχολούμενων ιδιωτών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, με βάση συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια. Συνολικά, η παρέμβαση του υπουργού Οικονομίας λειτούργησε ως συμβολή για την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με την ισορροπημένη ανάπτυξη της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Οι άξονες της ρύθμισης

Σε αυτό το πλαίσιο τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, πρόκειται να εισάγουν στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση με τους εξής βασικούς άξονες:

1. Να καθοριστούν σαφή όρια ανάμεσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσω της εκμετάλλευσης μικρής κλίμακας τουριστικών καταλυμάτων, και στην ευκαιριακή εκμετάλλευση από ιδιώτες επιπλέον ακινήτων που διαθέτουν με σκοπό την ενίσχυση του εισοδήματος τους.

2. Να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας χρηστών και τρίτων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

3. Να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα παραοικονομίας και φοροδιαφυγής που επακόλουθα έχουν δημιουργηθεί λόγω της απουσίας ρυθμιστικού πλαισίου.

Ο νόμος θα είναι οδηγός και για άλλους τομείς

Η νομοθετική διάταξη θα ρυθμίσει το τοπίο της οικονομίας διαμοιρασμού στον τουρισμό, αποτελώντας παράλληλα τον οδηγό για τη ρύθμιση και άλλων υπο-τομέων της οικονομίας διαμοιρασμού το επόμενο διάστημα. Αυτή η προσπάθεια δεν περιορίζεται στην ελληνική αγορά, αντιθέτως, το υπουργείο Οικονομίας έχει ήδη προβεί σε μια σειρά παρεμβάσεων ενώπιον των αρμόδιων ομάδων εργασίας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η οικονομικά ισορροπημένη και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας του διαμοιρασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος, ο υπουργός υπέγραψε την Κοινή Πρωτοβουλία για την Τυποποίηση, η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της ένταξης του συστήματος σε μια ευρύτερη στρατηγική για την τόνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει