Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές έφεραν επανάσταση στην κατασκευή αντικειμένων και τώρα μια εταιρεία σχεδιάζει να στείλει τις συσκευές… στο διάστημα!

Η εταιρεία Made In Space δημιούργησε έναν ειδικό εκτυπωτή, με την ονομασία Zero-G 3D printer, ο οποίος εκτοξεύτηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό!

Ο Zero-G 3D printer είναι –σύμφωνα με την εταιρεία- ο πρώτος εκτυπωτής που σχεδιάστηκε να λειτουργεί σε μηδενική βαρύτητα. Χρησιμοποιεί ABS προκειμένου να εκτυπώσει αντικείμενα και θα αξιοποιηθεί από τη NASA για την κατασκευή τμημάτων και εργαλείων για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η Made In Space δήλωσε πως η κατασκευή αντικειμένων απευθείας στο διάστημα, θα συμβάλει στην επιτάχυνση της διαστημικής έρευνας.