Έχει υπολογιστεί ότι ανά πάσα στίγμη περίπου το 0,7% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μεθυσμένο.