Σε ποια περίπτωση παρατείνεται το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας

Παρατείνεται όταν ο υπάλληλος περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες


ΕΛΛΑΔΑ
16:32
17/02/2014
Σε ποια περίπτωση παρατείνεται το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας
loading

Παρατείνεται η παραμονή στο καθεστώς της διαθεσιμότητας και πέραν των 8 μηνών σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Θυμίζουμε ότι η οκτάμηνη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών λήγει στις 22 Μαρτίου και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί πίνακες μόνο για τους εκπαιδευτικούς με δεύτερο πτυχίο.

Στην ουσία δίνεται η δυνατότητα παράτασης της παραμονής σε καθεστώς διαθεσιμότητας πέραν του 8μηνου στην περίπτωση που ο φορέας υποδοχής έχει εκδώσει τους προσωρινούς πίνακες και ο υπάλληλος περιλαμβάνεται σε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή η διαθεσιμότητα επεκτείνεται μέχρι την οριστική έκδοση των πινάκων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 41 με τίτλο «διαθεσιμότητα έως την έκδοση των πινάκων» με βάση τα όσα αναφέρει:

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν. 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, το αρμόδιο όργανο έχει εκδώσει τους πίνακες διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής και ο υπάλληλος συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν. 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, το αρμόδιο όργανο έχει εκδώσει τους πίνακες διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής και ο υπάλληλος συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς.»

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η καταβολή των αποδοχών συνεχίζεται και μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των οκτώ (8) μηνών, εφόσον εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, το αρμόδιο όργανο έχει εκδώσει τους πίνακες διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής και ο υπάλληλος συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει