Την απαλλαγή από την καταβολή του παραβόλου των 120 ευρώ για τους δυσπραγούντες που αιτούνται απονομή χάριτος, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τη «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου αυτού ολοκληρώνεται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019.

Με την ίδια τροπολογία, ορίζεται ότι τα υφιστάμενα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων – «Σπίτι του Παιδιού» αποτελούν, εφεξής, περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν υπάγονται στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.

Διευκρινίζεται επίσης ότι το προσωπικό που ήδη εργάζεται στα ανωτέρω αυτοτελή γραφεία αποτελεί προσωπικό του υπουργείου Δικαιοσύνης υπό την εποπτεία της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

Αλλάζει ο Οργανισμός του υπουργείου Δικαιοσύνης και προβλέπονται τα εξής:

Α. Συνιστάται τμήμα Διοίκησης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και Εποπτείας Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, που υπάγεται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης και καθορίζονται οι αρμοδιότητές του.

Β. Ο συντονισμός της επιθεώρησης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ανατίθεται σε κεντρικό επιθεωρητή που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου, καθήκοντα του οποίου ασκεί ο εκάστοτε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.

Με άλλη διάταξη, ορίζεται ότι, τα επιπλέον έσοδα που παρακρατεί ο άμισθος υποθηκοφύλακας από τα εισπραττόμενα αναλογικά δικαιώματα, για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συνθηκών του υποθηκοφυλακείου και την εισαγωγή συστήματος πληροφορικής αποτελούν εφεξής ακαθάριστα έσοδα αυτού και υπάγονται σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τον ν.4172/2013. Κατά τα ισχύοντα, τα εν λόγω ποσά απαλλάσσονται.

Επανακαθορίζεται ο αριθμός των θέσεων δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

Εξάλλου, επανακαθορίζεται από 1/11/2019, ο αριθμός των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης κι συγκεκριμένα: Αυξάνεται κατά 86 ο αριθμός των προέδρων εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 201 με παράλληλη μείωση ισάριθμων θέσεων εφετών (86), οριζομένων αυτών συνολικά σε 374.

Στα εφετεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής δίκης, ορίζονται από την Ολομέλεια των δικαστηρίων αυτών, δικαστές με το βαθμό του προέδρου εφετών, που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια.

Τέλος, με την ίδια τροπολογία επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης έτους 2019, για την απόδοση στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) των εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ αυτού μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και δεν αποδόθηκαν κατά το 2018 λόγω μη δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης από τον διατάκτη.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.