Να διορθώσουν, άμεσα, τα λάθος στοιχεία που έχουν υποβάλει 43 δήμοι στη βάση δεδομένων «Οικονομικά Στοιχεία Δήμων» καλεί το υπουργείο Εσωτερικών, με έγγραφό του, στο οποίο αναφέρεται ότι έχουν εντοπιστεί λάθη σε ποσά και σε υποβληθέντα στοιχεία.

Οι δήμοι καλούνται με το επίμαχο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών να αιτιολογήσουν πλήρως τις επίμαχες εγγραφές και να προβούν άμεσα σε διορθώσεις, μετά από επικοινωνία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ).

Παράλληλα, οι δήμοι καλούνται να κοινοποιήσουν τις απαντήσεις τους και στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.