Τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους, κατόχους πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑΛ των τελευταίων σχολικών ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης κατάρτισης και εργασίας θα δίνει, από την ερχόμενη σχολική χρονιά, το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω της Τάξης Μαθητείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η Μαθητεία θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση πιλοτικά και θα υλοποιηθεί στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στα ΕΠΑΛ Κορωπίου Αττικής και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, αντίστοιχα, και θα αφορά πτυχιούχους των τομέων Ηλεκτρολογίας και Γεωπονίας. Συνολικά, θα προσφερθούν έως 50 θέσεις μαθητευόμενων πτυχιούχων των παραπάνω τομέων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 18 έως 24 ετών. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ξεπερνούν τις προσφερόμενες θέσεις, η επιλογή θα γίνει με βασικό κριτήριο τον βαθμό του πτυχίου της ειδικότητας.

Ειδικότερα, η «Τάξη Μαθητείας» είναι ένα δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης θεωρίας και κατάρτισης. Οι μαθητευόμενοι, κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών του προγράμματος, θα παρακολουθούν σε ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα το εργαστηριακό μάθημα «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας 200 ωρών, που επιμερίζονται σε επτά ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως, ενώ σε 28 ώρες εβδομαδιαίως ανέρχεται το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», που είναι επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις ημέρες.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν αποζημίωση, η οποία ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας». Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το ποσό διαμορφώνεται στα 17,12 ευρώ. Το σύνολο της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, θα καταβάλλεται από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» της πιλοτικής εφαρμογής της «Τάξης Μαθητείας». Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση. Επίσης, παρέχεται στον μαθητευόμενο ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

Τέλος, οι απόφοιτοι της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.