Τροποποίηση ωρολόγιων προγραμμάτων στα ΕΠΑΛ

Προς δημοσίευση η υπουργική απόφαση


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
18:16
15/09/2015
Τροποποίηση ωρολόγιων προγραμμάτων στα ΕΠΑΛ
loading

Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του ενημερώνει τα Επαγγελματικά Λύκεια μέσω των ΔΔΕ  σχετικά με την αποστολή προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο Υπουργικής Απόφασης με την οποία τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04.062015 (Β΄ 1053) Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΩΠ) των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού.

Η τροποποίηση αφορά σε:

(α) διαφοροποίηση/αντικατάσταση μαθημάτων του ΩΠ της Β΄ και Γ΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας των ΕΠΑ.Λ. και

(β) χαρακτηρισμό μαθήματος της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» από «Σχεδιαστικό» σε «Εργαστηριακό» και διαφοροποίηση της αναλογίας Θεωρητικού και Εργαστηριακού Μέρους μαθήματος της Γ΄ τάξης της ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού»

Αναλυτικότερα:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

1. Το μάθημα με α/α 1 και τίτλο «Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται από το μάθημα «Αρχές Αεροδυναμικής – Δομή & Συστήματα Αεροσκαφών». Αντίστοιχα, το μάθημα με α/α 3 και τίτλο «Αρχές Αεροδυναμικής – Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών» της Γ΄ τάξης της ίδιας ειδικότητας των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται από το μάθημα «Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών». Κατά συνέπεια, το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ και της Γ΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Β΄ τάξη

pinakas01

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

2. Ο χαρακτηρισμός του μαθήματος με α/α 4 και τίτλο «Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. τροποποιείται από «Σχεδιαστικό» σε «Εργαστηριακό» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Β΄ τάξη

pinakas02

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

3. Η αναλογία Θεωρητικού και Εργαστηριακού Μέρους του μαθήματος με α/α 5 και τίτλο «Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ και Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. της ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Μηχανικών τροποποιείται από «2Θ + 4Ε» σε «4Θ + 2Ε» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Γ΄ τάξη

pinakas03

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

1. Το μάθημα με α/α 1 και τίτλο «Αρχές Αεροδυναμικής – Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται από το μάθημα «Αρχές Αεροδυναμικής – Δομή & Συστήματα Αεροσκαφών» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης της ειδικότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Β΄ Τάξη

pinakas04

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

2. Ο χαρακτηρισμός του μαθήματος με α/α 3 και τίτλο «Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τροποποιείται από «Σχεδιαστικό» σε «Εργαστηριακό» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Β΄ Τάξη

pinakas05

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ειδικότητα: Συντήρησης  Έργων Τέχνης & Αποκατάστασης

3. Στη σελίδα 11384 της υπ΄ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β’ 1053) Υπουργικής Απόφασης μετά το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοϊα» των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πριν το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθεί προστίθεται ο τίτλος της ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αποκατάστασης» της Β΄ τάξης που είχε εκ παραδρομής παραλειφθεί και το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας είναι το ακόλουθο:

Ειδικότητα: Συντήρησης έργων τέχνης & αποκατάστασης

Β΄ Τάξη

pinakas06

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει