Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, αφενός, και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, αφετέρου.

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν για λογαριασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Καταναλωτή ο Συνήγορος κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας ο Πρόεδρός της κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας η Διευθύντριά του και Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή κ. Αθηνά Κοντογιάννη.

Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η ανάδειξη της αξίας και της αποτελεσματικότητας της εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών για όλους. Η εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών έχει οφέλη τόσο για τους καταναλωτές, οι οποίοι εξοικονομούν χρόνο και χρήματα σε σχέση με την προσφυγή Δικαιοσύνη, όσο και για τους προμηθευτές, οι οποίοι διαχειρίζονται πιο σωστά τις σχέσεις τους με καταναλωτές, βελτιώνουν την εμπορική φήμη τους στην αγορά και προστατεύουν το κύρος του επαγγελματικού τους κλάδου από πιθανή δυσφήμηση που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τυχόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μιας μειοψηφίας προμηθευτών.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας σειρά από κοινές ενέργειες και πρωτοβουλίες των συμβαλλόμενων μερών, μεταξύ των οποίων:

  • Η προώθηση δράσεων για την ευρύτερη και καλύτερη δυνατή ενημέρωση των καταναλωτών και των προμηθευτών για την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.
  • Οι επιχειρήσεις-μέλη των ανά την Ελλάδα Επιμελητηρίων θα υποστηρίζουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης και θα ανταποκρίνονται, το συντομότερο δυνατόν, στην πρόσκληση που θα τους απευθύνουν ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας για τη φιλική επίλυση εγχώριων ή διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών, αποστέλλοντας τις απόψεις τους και προβαίνοντας στη διατύπωση συμβιβαστικών προτάσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν.
  • Επί σημαντικών περιπτώσεων καταναλωτικών διαφορών, όπου τα εμπλεκόμενα μέρη ενδέχεται να προβάλλουν αντικρουόμενους ισχυρισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων θα παρέχεται η δυνατότητα, στον Συνήγορο του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, να ζητούν, από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, τη συνδρομή της, με την παροχή σχετικής πληροφόρησης.
  •  Ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα παρέχει τεχνογνωσία στον τομέα των τεχνικών διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, προς αξιοποίησή της κατά τη διευθέτηση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ προμηθευτών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  • Ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα μεριμνήσει για τον σχεδιασμό, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ειδικού σήματος εμπιστοσύνης (trustmark), που θα αποδοθεί στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διαδικασίες διαμεσολάβησης ενώπιον της Αρχής και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος ανέφερε: «Συνυπογράψαμε, με τον Συνήγορο του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης και διαμεσολάβησης, με έμφαση στις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Η ΚΕΕΕ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη συμβολή των εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης διαφορών στην αμεσότερη και ταχύτερη λειτουργία απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και στη μείωση του κόστους που συνεπάγεται η υιοθέτησή τους, τόσο για τον πολίτη- καταναλωτή, όσο και για τον επιχειρηματία-προμηθευτή. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, λειτουργεί στο μεγαλύτερο Επιμελητήριο της χώρας, ήδη από το 2013, το Κέντρο Διαμεσολάβησης του ΕΒΕΑ.

Ως προς την παρούσα συνεργασία, η ΚΕΕΕ δηλώνει την ισχυρή βούλησή της να συνδράμει στην διάδοση και εμπέδωση του θεσμού, με την προτροπή των επιχειρήσεων- μελών της να απευθύνονται στις σχετικές διαδικασίες, την ενημέρωσή τους για τα οφέλη της υπαγωγής σε αυτές, αλλά και με τη συστηματική πληροφόρηση των καταναλωτών. Επίσης, αξιοποιώντας την επιμελητηριακή εμπειρία στην υποβολή βελτιωτικών προτάσεων, αλλά και στην κατάρτιση συμβιβαστικών λύσεων, αναφορικά με τις κατ’ ιδίαν περιπτώσεις».

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.