Στην παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών στη σημερινή συνεδρίαση του Ecofin.

Σύμφωνα με την παρουσίαση το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) φιλοδοξεί να συμβάλει στην αλλαγή παραδείγματος στην ελληνική οικονομία.

 • Μέσω φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων
 • Προς ένα εξωστρεφέςανταγωνιστικό και πράσινο οικονομικό μοντέλο

Το ελληνικό Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο στηρίζεται στο «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» που συνέταξε η Επιτροπή υπό τον Νομπελίστα Καθηγητή Χρ. Πισσαρίδη (2020) ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους έξι πυλώνες που θέτει το Άρθρο 3 του Κανονισμού για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, έχει στόχο:

 • Να περιορίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19
 • Να αντιμετωπίσει υπάρχοντα κενά
 • Να ενισχύσει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα

Στοιχείο – «κλειδί»: Κινητοποίηση σημαντικών πόρων του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να επιτευχθούν μεγάλα πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Κομβικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις – I

 • Κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας (κατοικίες, επιχειρήσεις και Δημόσιος Τομέας)
 • Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης
 • Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα
 • Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους, ψηφιακή διαλειτουργικότητα εντός της Γενικής Κυβέρνησης και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συναλλασσόμενων (CRM) με τη Γενική Κυβέρνηση
 • Πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών, νέες έξυπνες μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, on-line παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών κ.λπ.), εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Κομβικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις – IΙ

 • Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση του επιχειρείν και υποστήριξη των επενδύσεων
 • Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ, “έξυπνες” βιομηχανικές επενδύσεις, εξωστρέφεια, καινοτομία/έρευνα και ανάπτυξη)
 • Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά έργα, εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου κ.λπ.)
 • Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης
 • Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση), μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης, μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες)
 • Επενδύσεις στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, υποβοήθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία, διευκόλυνση της δημιουργίας μονάδων φροντίδας παιδιών στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών εταιριών. Πρόσθετες αντίστοιχες επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκσυγχρονισμός νοσοκομείων και κέντρων Υγείας και εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης Ασθενειών
  Δάνεια από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεωνΤα δάνεια θα δοθούν αποκλειστικά με κριτήρια της αγοράς, η μέγιστη κρατική χρηματοδότηση θα είναι 50% της αξίας του έργου, μειώνοντας το κεφαλαιακό κόστος.
  Χρηματοδοτική συμμετοχή τραπεζών και επενδυτών (τουλάχιστον 30% και 20% αντιστοίχως).Οι χρηματοδοτήσεις θα αφορούν:
 • Πράσινη μετάβαση
 • Ψηφιακή μετάβαση
 • Εξωστρέφεια
 • Καινοτομία
 • Οικονομίες κλίμακας μέσω επιχειρηματικών συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Δείτε εδώ αναλυτικά την παρουσίαση του ΥΠΟΙΚ

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.