Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επιβάλει μεγαλύτερες περικοπές σε ομόλογα χαμηλότερης διαβάθμισης που λαμβάνει ως ασφάλεια για τις πιστωτικές πράξεις.

Όπως μεταδίδει το Dow Jones Newswires, οι νέες περικοπές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2011 και θα κάνουν δυσκολότερο τον δανεισμό για τις τράπεζες από την ΕΚΤ μέσω της χρήσης ομολόγων χαμηλότερης ποιότητας. Αυτό επηρεάζει κυρίως τα ομόλογα με θεωρητική αποτίμηση, ήτοι ομόλογα για τα οποία οι τράπεζες δεν μπορούν να βρουν αξιόπιστες τιμές στις αγορές, μεταδίδει το πρακτορείο.

Το νέο σχέδιο προσδιορίζει τις περικοπές με βάση τις διαφορές στην ωρίμανση και τις κατηγορίες ρευστότητας και ποιότητας των παγίων. Στην ανακοίνωση της η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι νέοι κανονισμοί δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε “αδικαιολόγητη μείωση” του συνολικού όγκου των αποδεκτών ασφαλειών που είναι διαθέσιμες στους αντισυμβαλλόμενους.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το νέο σχέδιο των περικοπών έχει στόχο να ενθαρρύνει τις τράπεζες κατά της χρήσης χρεογράφων χαμηλής διαβάθμισης ως εγγύηση για πιστωτικές συμφωνίες.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ διεύρυνε σημαντικά το εύρος και την ποιότητα των χρεογράφων που δέχεται ως συνέπεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Οι νέοι κανονισμοί αναμένεται να περιορίσουν τη χρήση ορισμένων κατηγοριών χρεογράφων, όπως εκτιμά το Dow Jones.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, περισσότερο από το 25% του δανεισμού το περασμένο έτος πραγματοποιήθηκε με βάση εγγυήσεις έναντι “ακάλυπτων” τραπεζικών ομολόγων, ήτοι ομολόγων που δεν στηρίζονται σε κάποια υποκείμενη ειδική δεξαμενή παγίων. Σήμερα, οι τράπεζες μπορούν να δανειστούν 88,5 cents για κάθε ευρώ σε τέτοια ομόλογα με ωρίμανση 10 ετών και σταθερό κουπόνι ή 83 cents αν το ομόλογο έχει αξιολόγηση κάτω από το επίπεδο A3/A-.

Από το 2011 ωστόσο, οι τράπεζες θα μπορούν να δανειστούν 86 cents για κάθε ευρώ αν η αξιολόγηση είναι πάνω από το επίπεδο του A3/A- και μόλις 61 cents για χαμηλότερη αξιολόγηση.

Η ΕΚΤ διαμορφώνει παράλληλα ειδική κατηγορία για τους τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση (asset-backed securities) που υπόκεινται σε ενιαία περικοπή 16% από το επόμενο έτος.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.