Σε δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων προχωρεί σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, ποσού 1,25 δισ. ευρώ και λήξεως 19 Αυγούστου 2011. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 20 Μαΐου 2011.

Κατά την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων στις 19 Απριλίου το Δημόσιο είχε αντλήσει 1,625 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,10%.

Στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων, που είχε διενεργηθεί στις 15 Φεβρουαρίου, το ελληνικό Δημόσιο είχε αντλήσει 390 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,85%.

 

TAGS