Χρονικό περιθώριο έως τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 θα έχουν τελικά 215.000 οφειλέτες για να κρατήσουν «ζωντανές» τις ρυθμίσεις για χρέη στην εφορία πληρώνοντας όλες τις εκπρόθεσμες δόσεις.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «Ρυθμίσεις με Ανεξόφλητες Εκπρόθεσμες Δόσεις» (aade.gr) εάν μπορούν να αναβιώσουν παλιές χαμένες ρυθμίσεις των 24/48 ή 36/72 ή 100 και 120 δόσεων.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης «για να μην υπάρχει ούτε ένας συμπολίτης μας, ο οποίος να διαμαρτυρηθεί ότι πχ «εγώ είχα δώσει κάποια χρήματα, αλλά δεν ελήφθησαν υπόψιν στη ρύθμιση επίκειται νομοτεχνική βελτίωση στον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), έτσι ώστε να οριστεί τακτική προθεσμία για την τακτοποίηση ρυθμίσεων οφειλών. Η καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 87 του νέου νομοσχεδίου για την μεταρρύθμιση του ΚΦΔ, επεκτείνεται έως τις 29 Απριλίου».

Με την νέα ρύθμιση η ΑΑΔΕ θα συμψηφίσει όσα χρήματα είχαν καταβάλει οι οφειλέτες αλλά δεν είχαν ληφθεί υπόψιν. Και αν πληρώσουν άμεσα και την όποια οφειλή από προσαύξηση δημιουργήθηκε, επανεντάσσονται πλήρως στη ρύθμιση που είχαν και συνεχίζουν να αποπληρώνουν τις δόσεις που απέμεναν μέχρι το τέλος τους. Η διαδικασία πιστώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρων δεν συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που έχουν ήδη απωλεσθεί με πράξη Προϊσταμένου ΔΟΥ. Δεν εντάσσεται δηλαδή ξανά στη ρύθμιση που είχε, ο οποιοσδήποτε τυχόν σπεύσει να πληρώσει τα οφειλόμενα.

Ευρώ

Για να γνωρίζουν αν είναι δικαιούχοι ή όχι, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν άμεσα στην ειδική πλατφόρμα που άνοιξε η ΑΑΔΕ στην οποία μπορούν να ενημερωθούν για:

  1. Τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεων που μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία πιστώσεων και συμψηφισμών με καταβολές και επιστροφές φόρων.
  2. Τις εκκρεμείς επιστροφές, καθώς και τις καταβολές για τις οποίες έχει ενημερωθεί η ΑΑΔΕ μέχρι 15/4/2024.
  3. Το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν ως την έναρξη ισχύος του νόμου «Κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» για την κάλυψη των ανεξόφλητων εκπρόθεσμων δόσεων.

Τα ποσά που βρίσκονται σε εκκρεμότητα βαρύνονται με τόκο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Θα τους επιβληθεί μηνιαίος τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73%, στο κεφάλαιο της καθυστερούμενης δόσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι σήμερα -ή μέχρι την τελευταία δόση της ρύθμισης εάν η προθεσμία καταβολής της έχει σήμερα παρέλθει.

Επίσης, υπολογίζεται προσαύξηση στην τελευταία ή τις δύο τελευταίες δόσεις της ρύθμισης (ανάλογα με τον τύπο της, 24/48 δόσεις, 36/72 δόσεις, 100 δόσεις, 120 δόσεις κλπ).

Με την υποβολή της αίτησης, πιστώνονται:

  • όσες καταβολές έχουν γίνει ή θα γίνουν ως «υπερείσπραξη» του δημοσίου, μέχρι 29 Απριλίου και
  • τυχόν εκκρεμείς επιστροφές φόρου που έχουν συσσωρευθεί στο ΑΦΜ του δικαιούχου και που δεν μπορούσα να συμψηφιστούν γιατί η ρύθμιση δεν φαινόταν ούτε ενεργή, αλλά ούτε και χαμένη στο σύστημα της ΑΑΔΕ (232.000 περιπτώσεις).

Μετά την πίστωση των καταβολών και των τυχόν εκκρεμών επιστροφών:

  1. Εφόσον τακτοποιείται το σύνολο των εκπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων, η ρύθμιση θεωρείται πλέον εξυπηρετούμενη και δεν θα οδηγηθεί σε απώλεια.
  2. Εφόσον τακτοποιείται μέρος των εκπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων, επέρχεται απώλεια για το υπολειπόμενο μέρος αυτών, δηλαδή η ρύθμιση χάνεται αλλά η οφειλή μειώνεται.