Δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν σε 232.000 «χαμένες» ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία έχουν για λίγες ημέρες χιλιάδες φορολογούμενοι. Απαραίτητη προϋπόθεση για αναβίωση των ρυθμίσεων είναι η πληρωμή όλων εκπρόθεσμων δόσεων μέχρι τη δημοσίευση του νομοσχεδίου για τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί από τη Βουλή αύριο Πέμπτη (18/4) και ο χρόνος πιέζει ήδη ασφυκτικά τους φορολογούμενους που θέλουν να ξανακερδίσουν τις ρυθμίσεις.

Το άρθρο 78 του νομοσχεδίου, αφορά αναβίωση ρυθμίσεων οι οποίες δεν έχουν απωλεσθεί με πράξη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. αλλά βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη» καθώς ούτε ενεργές είναι αλλά ούτε έχουν κλείσει οριστικά. Μάλιστα πολλοί φορολογούμενοι που ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουν ότι έχουν χάσει τις ρυθμίσεις τους συνεχίζουν και πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις. Η διάταξη αφορά ρυθμίσεις των 36,72,100,120 δόσεων ακόμη και την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Η ευνοϊκή διάταξη αφορά όσους δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα δύο ή περισσότερες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω λάθους του συστήματος, που δεν αναγνώρισε μια πληρωμή ως εμπρόθεσμη, δεν υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ την περίοδο που ήταν ενεργή η ρύθμιση ή δημιούργησαν νέα χρέη καθώς δεν πλήρωναν τις τρέχουσες οφειλές ή δεν εξυπηρετούσαν άλλη ρύθμιση στην οποία είχαν ενταχθεί, ώστε να προχωρήσουν τη διαδικασία, να πληρώσουν τις εκπρόθεσμες οφειλές τους και να ξανακερδίσουν τις παλιές ρυθμίσεις. Σημειώνεται ότι η ευνοϊκή διάταξη δεν αφορά ρυθμίσεις που έχουν απωλεσθεί με πράξη του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

Εφορία

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Για να πληροφορηθούν οι φορολογούμενοι αν είναι μπορούν να ενταχθούν ξανά στις ρυθμίσεις ή όχι, πρέπει να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα που άνοιξε χθες (16/4) η ΑΑΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναζητήσουν την πλατφόρμα που αφορά «Ρυθμίσεις με Ανεξόφλητες Εκπρόθεσμες Δόσεις» (aade.gr). Από εκεί θα μπορούν να ενημερωθούν για:

 • Τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεων που μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία πιστώσεων και συμψηφισμών με καταβολές και επιστροφές φόρων.
 • Τις εκκρεμείς επιστροφές, καθώς και τις καταβολές για τις οποίες έχει ενημερωθεί η ΑΑΔΕ μέχρι 15/4/2024.
 • Το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν ως την έναρξη ισχύος του νόμου «Κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» για την κάλυψη των ανεξόφλητων εκπρόθεσμων δόσεων.

Η διαδικασία

1. Η επανένταξη των οφειλετών μπορεί να γίνει εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • Οι ρυθμίσεις τους, δεν έχουν διαγραφεί από τους λογαριασμούς τους στη ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ αλλά παραμένουν «παγωμένες» στο σύστημα και ισχύει ο κωδικός πληρωμής τους, δηλαδή η Ταυτότητα Ρυθμιζόμενης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) της κάθε ρύθμισης
 • Σπεύσουν να πληρώσουν, χρησιμοποιώντας την ταυτότητα οφειλής της κάθε χαμένης τους ρύθμισης, όλες τις μηνιαίες δόσεις που άφησαν απλήρωτες και έγιναν εκπρόθεσμες.

2. Μπαίνοντας στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεών καθώς και τα τυχόν ποσά επιστροφών φόρων και καταβολών που εκκρεμούν προς πίστωση.

Στην πλατφόρμα αποτυπώνονται:

 • Οι τυχόν επιστροφές και «υπερεισπράξεις» που έχουν καταβάλει, οι οποίες θα συμψηφιστούν με τις ανεξόφλητες δόσεις ρυθμίσεων
 • Οι ανεξόφλητες δόσεις, πριν και μετά το συμψηφισμό των επιστροφών και υπερεισπράξεων
 • Το συνολικό ποσό που απαιτείται, για να καταστούν όλες οι σχετικές ρυθμίσεις ενήμερες.

3. Σε ρυθμίσεις, που με βάση τις κείμενες διατάξεις συνεπάγονται την απώλειά τους, λόγω εκπρόθεσμων ανεξόφλητων δόσεων, πιστώνονται:

 • Όσες καταβολές έχουν γίνει ή θα γίνουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τυχόν εκκρεμείς επιστροφές φόρου.

4. Η πληρωμή γίνεται αυτομάτως μόνο μέσω web banking, στην Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής . Δεν παρέχεται δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS ή κάρτας.

Τόκος – προσαυξήσεις

5. Με βάση τις σχετικές διατάξεις, υπολογίζεται μηνιαίος τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73%, στο κεφάλαιο της καθυστερούμενης δόσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι σήμερα ή μέχρι την τελευταία δόση της ρύθμισης, εάν η προθεσμία καταβολής της έχει σήμερα παρέλθει. Επίσης, υπολογίζεται προσαύξηση στην τελευταία ή τις δύο τελευταίες δόσεις της ρύθμισης (ανάλογα με τον τύπο της, 24/48 δόσεις, 36/72 δόσεις, 100 δόσεις, 120 δόσεις κλπ).

6. Μετά την πίστωση των καταβολών και των τυχόν εκκρεμών επιστροφών:

 • Εφόσον τακτοποιείται το σύνολο των εκπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων, η ρύθμιση θεωρείται πλέον εξυπηρετούμενη και δεν θα οδηγηθεί σε απώλεια.
 • Εφόσον τακτοποιείται μέρος των εκπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων, επέρχεται απώλεια για το υπολειπόμενο μέρος αυτών.