Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέος γύρος αιτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα, ώστε να επαναδιατεθούν 6,4 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν είχαν δοθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οι αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα επιδοτήσεων «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» μέσω της εν λόγω ΚΥΑ, η οποία ορίζει προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή, δίνουν στο υπουργείο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει με βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των 45 ημερών για αιτήσεις που είχαν υπαχθεί σε αποφάσεις υπαγωγής έως 27/11/2023, διαπιστώθηκε ότι από τους 5.832 αιτούντες, οι οποίοι όφειλαν να υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 3.040 δεν ανταποκρίθηκαν.

Οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν, με αποτέλεσμα να αποδεσμευτεί ποσό 6.392.916,37 ευρώ για νέες αιτήσεις.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής νέων αιτήσεων είναι από σήμερα Τρίτη 16 Ιανουαρίου και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου ποσού.