Οι ανεμογεννήτριες βλάπτουν όντως την υγεία μας; Προκαλούν ατυχήματα; Μήπως βλάπτουν το περιβάλλον; Κατά πόσο μειώνουν τα αιολικά πάρκα την αξία της γης και πόσο υψηλό είναι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν;

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ερωτήσεις που έχουν πολλοί για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τίθενται σε κίνηση με το βοήθεια του ανέμου και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, σε μελέτη της, δίνει τις απαντήσεις.

Ας δούμε αναλυτικά τις ερωτήσεις και ποιες είναι, τελικά, οι απαντήσεις.

Μύθος: «Οι ανεμογεννήτριες είναι επικίνδυνες και προκαλούν ατυχήματα»

  • Αλήθεια: Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει τραυματιστεί ποτέ κανένας πολίτης από τις ανεμογεννήτριες που είναι σε λειτουργία.

Μύθος: «Οι ανεμογεννήτριες βλάπτουν την υγεία διότι προκαλούν υπό υπόηχους, ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, κ.λπ.»

  • Αλήθεια: Οι ανεμογεννήτριες δεν βλάπτουν την υγεία, με τη διεθνή βιβλιογραφία να μην δικαιολογεί καμία τέτοια ανησυχία.

Μύθος: «Οι ανεμογεννήτριες δε δημιουργούν θέσεις εργασίας»

  • Αλήθεια: Δημιουργούν και μάλιστα εκεί που χρειάζονται, στην περιφέρεια, με τις στατιστικές να δείχνουν ότι δημιουργούνται μόνιμες θέσεις απασχόλησης για κάθε εν λειτουργία MW.

Μύθος: «Τα αιολικά πάρκα μειώνουν την αξία της γης, των σπιτιών και των οικοπέδων»

  • Αλήθεια: Οι μελέτες που έχουν γίνει αποδεικνύουν το αντίθετο, με πολυάριθμα παραδείγματα ανεμογεννητριών που υπάρχουν μέσα σε αστικούς ιστούς (π.χ. Άμστερνταμ, Βοστώνη, Τορόντο, κ.λπ.).

Μύθος: «Το κόστος παραγωγής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες είναι υψηλό και επιβαρύνει πολύ τον καταναλωτή»

  • Αλήθεια: Δεν ισχύει. Η παραγόμενη με εκμετάλλευση αιολικής ενέργειας ηλεκτρική ενέργεια είναι φθηνότερη από πυρηνικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς ενώ σε καλές ανεμολογικά θέσεις η αιολική ενέργεια ανταγωνίζεται με επιτυχία θερμικούς σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Μύθος: «Η αιολική ενέργεια δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

  • Αλήθεια: Συμβάλλει και με το παραπάνω. Για κάθε μία κιλοβατώρα που παράγεται από ανεμογεννήτρια, αποτρέπεται περίπου η εκπομπή ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα καθώς και άλλων ρύπων.