Τα θαλάσσια όστρακα κάποτε χρησιμοποιούνταν σε πολλά μέρη του κόσμου ως χρήματα.