Το έντομο λιβελούλα έχει έξι πόδια αλλά δεν μπορεί να περπατήσει.