Οι πρώτες τέσσερις κινήσεις σε μια παρτίδα σκάκι μπορούν να γίνουν με 318.979.564.000 τρόπους.

TAGS