Σταϊκούρας για κακοκαιρία «Ιανός»: Τα 12 μέτρα για τους πληγέντες

«Εργαζόμαστε μεθοδικά, γρήγορα και συνεκτικά για την ανακούφιση των πληγέντων»


ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22:35
24/09/2020
Σταϊκούρας για κακοκαιρία «Ιανός»: Τα 12 μέτρα για τους πληγέντες
2
loading

Στα δώδεκα μέτρα που άρχισαν ήδη να υλοποιούνται για την ανακούφιση των πληγέντων από τον μεσογεκαικό κυκλώνα «Ιανό», στις περιοχές που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αναφέρθηκε ο Χρήστος Σταϊκούρας την Κοινοβουλευτική Επιτροπή που επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου με τις σχετικές επείγουσες ρυθμίσεις.

«Εργαζόμαστε μεθοδικά, γρήγορα και συνεκτικά, ώστε, το ταχύτερο δυνατόν, κατά τον βέλτιστο τρόπο, να διοχετεύσουμε πόρους στους πληγέντες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και να ανακουφίσουμε, όσο είναι εφικτό, τους συμπατριώτες μας», είπε ο υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με το Αθηναικό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στα εξής:

«1. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.

Ως προς την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων , υπεγράφησαν και εκδίδονται όλες οι υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες, στις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία, σε επίπεδο κοινότητας και δημοτικής ενότητας. Για τις περιοχές των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων, στις Δ.Ο.Υ και στα ελεγκτικά κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 18.9.2020 έως 18.3.2021. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη φορολογική διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν κύρια κατοικία ή εγκατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Ως οφειλές λογίζονται και αυτές που θα βεβαιωθούν κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης, δηλαδή ο ΕΝΦΙΑ, οι οποίες δεν καθίστανται απαιτητές, πριν τις 18.3.2021.

2. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών.

Ως προς τις αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή, ο υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε ότι τα μέτρα είναι συμπληρωματικά και ενημέρωσε ότι εκδόθηκε η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών και την επιχορήγηση δήμων της χώρας για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας με σκοπό τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Ο Χρήστος Σταϊκούρας υπενθύμισε ότι προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του. Εκτός του ποσού αυτού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημία και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ. Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Οικονομική ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ προβλέπεται ανά νοικοκυριό για την επισκευή ή την αντικατάσταση της οικοσκευής της πληγείσας κύριας οικίας και οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

3. Αποζημιώσεις σε υποδομές.

Για τις αποζημιώσεις σε υποδομές, ο Χρήστος Σταϊκούρας ενημέρωσε ότι εκδόθηκαν οι αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση δήμων και περιφερειών με συνολικό ποσό 27,9 εκατομμύρια ευρώ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία. Επιπρόσθετα, προβλέπεται αποζημίωση από το υπουργείο Υποδομών, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αφού κατατεθούν τα τεχνικά δελτία από τους δήμους που έχουν πληγεί οι υποδομές. Το ποσό αναμένεται να φτάσει τα 22 εκατομμύρια ευρώ.

4. Αποζημιώσεις σε αγρότες.

Για τις αποζημιώσεις σε αγρότες, τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ καταγράφουν σε όλη τη χώρα τις ζημιές και τις απώλειες, "με την κατεύθυνση να καταγράφουν όλες τις ζημιές", είτε πρόκειται γι΄αυτές που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, είτε πρόκειται για αυτές που μπορούν να καλυφθούν μέσω των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, είτε πρόκειται και για αυτές που - προς το παρόν - δεν προβλέπεται δυνατότητα αποζημίωσης.

5. Εφάπαξ ενίσχυση, με τη μορφή επιδόματος, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί.

Με διάταξη στο σημερινό σχέδιο νόμου, προβλέπεται χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Δρομολογείται, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η δημιουργία της σχετικής πλατφόρμας.

6. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Βελτιώνουμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ώστε να επιταχυνθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η διαδικασία επιχορήγησης των επιχειρήσεων, με βασικά συστατικά:

1ον. Τη σημαντική διεύρυνση της περιμέτρου των στελεχών που δύνανται να συμμετέχουν στις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου, προβλέποντας την ευχέρεια αξιοποίησης στελεχών από τον Δημόσιο Τομέα, καθώς και από τους επίσημους επιστημονικούς συμβούλους του Δημοσίου.

2ον. Τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου σχήματος ως προς την προώθηση των ζημιών των πληττόμενων επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και καταβολή της επιχορήγησης, ώστε να τροφοδοτείται η διαδικασία ανά τακτά και σύντομα διαστήματα και να προχωρά (υπεγράφη η σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών).

3ον. Τη χορήγηση προκαταβολής ως μέρος της επιχορήγησης - όπως αυτή έχει προκύψει από την επιτροπή ελέγχου - προς τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη θεομηνία, με την προκαταβολή να αφορά μέρος της αρχικώς εκτιμηθείσας ζημιάς, η οποία και θα εκκαθαριστεί με το τελικό ποσό κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (υπεγράφη η σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών).

4ον. Την ανάθεση στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών του Υπουργείου Οικονομικών, στις έδρες των πληττόμενων από τη θεομηνία περιφερειακών ενοτήτων, της ενημέρωσης των πολιτών για τα έγγραφα που απαιτούνται και τις σχετικές διαδικασίες για την επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων.

5ον. Τον ορισμό τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης και καθοδήγησης στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής ως προς τα προβλεπόμενα έγγραφα και τις διαδικασίες για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων.

7. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής.

Έχουν ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς οι σχετικές καταγραφές, στο πλαίσιο συνεργασίας και με τις υπηρεσίες των δήμων.

8. Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των Δήμων που έχουν πληγεί.

Επικοινωνήσαμε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εξετάζονται κατά περίπτωση και θα δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Υπήρξε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης, στις 21 Σεπτεμβρίου.

9. Επιχειρήσεις των Δήμων που έχουν πληγεί θα συμμετέχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, ώστε να ενισχυθεί σε κάθε περίπτωση η ρευστότητά τους.

Ειδικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους δήμους που έχουν πληγεί, δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής η μείωση ποσοστού τζίρου και η χρήση ταμειακής μηχανής.

10. Αναστολή, για ένα έτος, πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων στις πληγείσες περιοχές.

Με διάταξη στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως 30.9.2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων.

Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

11. Προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών εντός του επόμενου τριμήνου, με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης 534 ευρώ στους εργαζόμενους που θα τεθούν σε αναστολή σύμβασης.

Με διάταξη στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, στις πληττόμενες περιοχές, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το παρόν, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ.

12. Διευκολύνσεις μέσω παρατάσεων σε διαδικασίες και προθεσμίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά, παράλληλα με την αναστολή στις φορολογικές υποχρεώσεις, σε παρατάσεις ως προς τις καταληκτικές προθεσμίες μέτρων στήριξης από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, όπως ο τρίτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής και η αποζημίωση ειδικού σκοπού Ιουλίου, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η τροποποίηση της ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον τρίτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής ως τις 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Επίσης, εκδόθηκε η τροποποίηση της ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η λήξη της προθεσμίας καταχώρησης των δικαιούχων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού ως τις 28 Σεπτεμβρίου 2020».

Βεσυρόπουλος: Κανείς μόνος του σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, κανείς δεν θα μείνει μόνος του. Το εννοούμε απόλυτα και το κάνουμε πράξη», ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, κλείνοντας την πρώτη συνεδρίαση επί του νομοσχεδίου με τα επείγοντα μέτρα για τους πληγέντες της θεομηνίας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

«Η κοινωνία, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι αλλά και η πραγματική οικονομία θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες τον χειμώνα που έρχεται. Ο στόχος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανές τις επιχειρήσεις, να διατηρήσουμε τις θέσεις απασχόλησης, να στηρίξουμε τους ανέργους και όσους πραγματικά έχουν ανάγκη», είπε ειδικότερα ο υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε:

«Ο στόχος είναι διαρκής και για όσο διάστημα αντιμετωπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας. Οι παρεμβάσεις όμως της κυβέρνησης ήταν είναι και θα είναι διαρκείς. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία κανείς δεν θα μείνει μόνος του. Το εννοούμε απόλυτα και το κάνουμε πράξη».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου με τα επείγοντα μέτρα, ο υφυπουργός Οικονομικών υπογράμμισε πως «η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και των έκτακτων καιρικών φαινομένων απαιτεί έκτακτες λύσεις, επικαιροποίηση και ανανέωση μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί αλλά και την υιοθέτηση νέων πρόσθετων μέτρων άμεσης προτεραιότητας».

Ο κ. Βεσυρόπουλος δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει πως όλες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης έχουν ως γνώμονα τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας και το κλίμα εμπιστοσύνης που έχει διαμορφωθεί, όχι μόνο με τους πολίτες αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο κ. Βεσυρόπουλος ανέφερε επίσης ότι «η επανάληψη του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, σε νέα έκδοση, που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας, δεν πείθει τους πολίτες και δεν πείθει ούτε τους ίδιους τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Στο σημείο αυτό ο υφυπουργός Οικονομικών εξήγησε ότι αν αρχίσουν να ξοδεύονται αλόγιστα τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, αυτό θα είναι ένα λάθος μήνυμα στις αγορές και σε μια τέτοια περίπτωση, η χώρα δεν θα μπορεί ξανά να δανειστεί ενώ «αυτή τη στιγμή, μέσα από τη δυνατότητά μας να αντλούμε κεφάλαια από τις αγορές, έχουμε τη δυνατότητα να προχωρούμε σε μέτρα στήριξης και φορολογικές ελαφρύνσεις και κυρίως να μην υπονομεύουμε την προοπτική της ανάπτυξης την επόμενη μέρα».

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

2
σχόλια
 1. avatar alex.

  Έφεραν νομοσχέδιο για τα θύματα του «Ιανού» αλλά… δίνουν λεφτά στα κανάλια
  Μόνιμη πλέον η περίφημη «Λίστα Πέτσα» που θα αποφέρει κι άλλα εκατομμύρια στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Έκπτωση 100% στις διαφημίσεις των μεγάλων Α.Ε. Όλα αυτά σε νομοσχέδιο για τους πλημμυροπαθείς !!! χα χα χα

  σε νομοσχέδιο που κατάθεσε προκειμένου να αποζημιωθούν οι πλημμυροπαθείς και όσοι υπέστησαν ζημιές από τον κυκλώνα «Ιανό» φρόντισε να συμπεριλάβει και ενισχύσεις προς τα τηλεοπτικά κανάλια. Μάλιστα σε ένα νομοσχέδιο θα ψηφιστεί ως κατεπείγον.

  Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στην Βουλή, η κυβέρνηση φρόντισε να βάλει στο «ίδιο τσουβάλι» τις ανάγκες των ανθρώπων που ζημιώθηκαν από τον κυκλώνα «Ιανό», με τις … μόνιμες προφανώς ανάγκες των τηλεοπτικών σταθμών και των μεγάλων Ανωνύμων Εταιρειών. Αυτές δηλαδή που όχι μόνον δεν έχουν υποστεί ζημιές, όχι μόνον διαθέτουν μεγαλοσχήμονες χρηματοδότες να τις στηρίζουν αλλά έχουν «σιτιστεί» με τα περίφημα 20 εκατομμύρια της λίστας Πέτσα. Μάλιστα με τις διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου η πρακτική που ακολούθησε ο υπουργός αρμόδιος για θέματα ΜΜΕ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, δηλαδή η απευθείας ανάθεση διαφημιστικής καμπάνιας γίνεται νόμος του κράτους.

  1. avatar TO KOΠΙ ΠΑΣΤΕ ΤΟΥ ΜΠΑΞ-ΜΠΑΝΙ . ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ. ΤΖΑΚΡΗ. ΚΑΛΟ-ΓΛΙΤΣΑ. ΣΠΙΡΤΖ[Ο]Η….

   ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ alexsano..

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει