Ολοκληρώθηκε, με κοινοτικούς πόρους και τέθηκε σε λειτουργία, το πρωτοποριακό έργο της παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσεως, στο γενικό νοσοκομείο Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσεως με πολλαπλά οφέλη για το νοσοκομείο, κυρίως όμως πρόκειται για ένα έργο το οποίου η υλοποίηση και από άλλα νοσοκομεία θα επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων.

Το έργο αξιολογήθηκε θετικά από της Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, αφού είχε ενταχθεί στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με συνολικό προϋπολογισμό 557.000 ευρώ.

Ειδικότερα, πριν λίγες ημέρες, εγκαταστάθηκε στον περίβολο του νοσοκομείου, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, ένα συγκρότημα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου για την ολοκληρωτική κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό οξυγόνο του νοσοκομείου.

Επιπλέον, για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου με οξυγόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως για συντήρηση των μηχανημάτων, εγκαταστάθηκε και μια κρυογενική δεξαμενή υγροποιημένου Οξυγόνου και η οποία μαζί με το υφιστάμενο κέντρο φιαλών διανομής οξυγόνου αποτελούν τη δεύτερη και τρίτη πηγή εφεδρικής τροφοδοσίας εκτάκτου ανάγκης.

Επίσης, για την αντιμετώπιση ενδεχομένων διακοπών ρεύματος, εγκαταστάθηκε ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πλήρως αυτοματοποιημένο για την εναλλακτική ηλεκτρική τροφοδοσία του συγκροτήματος, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή λειτουργία του.

Τέλος το συγκρότημα συνοδεύεται και από σύστημα τηλεπιτήρησης, καταγραφής και σηματοδοσίας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και μονάδα GPRS για αποστολή SMS σε περίπτωση σφαλμάτων.

Σημειώνεται, ότι το συγκρότημα διασυνδέθηκε με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής ιατρικού οξυγόνου του νοσοκομείου και πλέον το νοσοκομείο αυτονομήθηκε πλήρως, καλύπτοντας τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας σε ιατρικό οξυγόνο.