Έως τις 10 Νοεμβρίου η δημόσια διαβούλευση για τον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου ο Οργανισμός θα απασχολεί συνολικά 967 άτομα


ΕΛΛΑΔΑ
23:13
12/10/2014
Έως τις 10 Νοεμβρίου η δημόσια διαβούλευση για τον ΕΛΓΟ Δήμητρα
loading

Σε διαβούλευση έως τις 10 Νοεμβρίου θα βρίσκεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού και κοινωφελούς χαρακτήρα, με την επωνυμία Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-Δήμητρα (ΕΛΓΟ Δήμητρα).

Ο Οργανισμός αυτός θα αποτελείται από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ «Δήμητρα), τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος (ΕΛΟΓΑΚ). Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί η συγχώνευση των εν λόγω φορέων το 2011.

Πρωταρχικοί σκοποί του Οργανισμού είναι η διενέργεια της αγροτικής έρευνας και της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, καθώς, επίσης, η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και ο έλεγχος της παραγωγής, της ποιότητας, της προέλευσης και της διακίνησης του γάλακτος και του κρέατος.

Βασική αποστολή του Οργανισμού αποτελεί η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο σχεδιασμό και υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου ο Οργανισμός θα απασχολεί συνολικά 967 άτομα και θα στελεχώνεται από τις εξής κατηγορίες προσωπικού:

α) Ερευνητές των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε διακόσιες πενήντα

β) Υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε τριακόσιες

γ) Υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε εκατόν πενήντα

δ) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε διακόσιες δώδεκα

ε) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε πενήντα πέντε.

Τέλος, στον Οργανισμό θα υπηρετούν και έξι δικηγόροι με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει