Οι πολυκατοικίες δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν ΑΦΜ. Ωστόσο, ο ΑΦΜ διευκολύνει τους διαχειριστές στη διαδικασία προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης αλλά και στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση των κοινοχρήστων από τους ενοίκους και ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αλλά και για την εξόφληση κοινόχρηστων δαπανών (αμοιβές για καθαριότητα κτιρίου, συντήρηση ασανσέρ, υπηρεσίες κηπουρού κ.α.) της πολυκατοικίας.

Η διαδικασία έκδοσης του ΑΦΜ έχει απλοποιηθεί και οι διαχειριστές που θέλουν να αποκτήσουν ΑΦΜ για την πολυκατοικία τους, πριν παραλάβουν πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 • Δεν προβλέπεται προθεσμία απόκτηση του ΑΦΜ, μετά την οποία επιβάλλεται πρόστιμο εκπροθέσμου.
 • Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη κανονισμού, αρκεί να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας στο κτίριο.
 • Όπου υπάρχει σύσταση οροφοκτησίας και κανονισμός δεν απαιτείται παμψηφία για την ανωτέρω διαδικασία, αλλά αρκεί η πλειοψηφία που ορίζει ο κανονισμός του κάθε κτιρίου για την ύπαρξη απαρτίας και έγκυρης απόφασης.
 • Δεν είναι απαραίτητο να έχει εκλεγεί διαχειριστής, αρκεί και ο ορισμός του προσώπου, συνιδιοκτήτη ή και μη (που θα υποβάλει τη σχετική αίτηση μαζί με τα παραπάνω δύο δικαιολογητικά).

Απόκτηση ΑΦΜ σε 7 βήματα

 1. Η άτυπη ένωση συνιδιοκτητών κτιρίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτησίας (ν.3741/1929) θα πρέπει να υποβάλει:
 • Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή κανονισμό του κτιρίου που λογικά θα έχουν οι σημερινοί ιδιοκτήτες του κτιρίου.
 • Πρακτικό γενικής συνέλευσης της εκλογής του διαχειριστή, όταν η αίτηση για την απόδοση ΑΦΜ υποβάλλεται από τον διαχειριστή.
 1. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, πρακτικό γενικής συνέλευσης με το οποίο ορίζεται απλώς το πρόσωπο που θα υποβάλει την αίτηση για λογαριασμό της άτυπης ένωσης και θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την απόδοση ΑΦΜ, υπογεγραμμένο σε κάθε περίπτωση από την απαιτούμενη πλειοψηφία επί της νόμιμης απαρτίας των συνιδιοκτητών, ως αυτή ορίζεται στον κανονισμό του κτιρίου.
 2. Αν δεν υπάρχει κανονισμός κτιρίου, αρκεί η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας στο κτίριο.
 3. Μόλις οριστεί από την ένωση των ιδιοκτητών ως υπεύθυνος είτε κάποιος εκ των ιδιοκτητών είτε κάποιος διαχειριστής, αυτός θα πρέπει να υποβάλει το έντυπο Δ211.
 4. Το έντυπο Δ211 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην ενότητα του καταλόγου των εντύπων (https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikesypire sies/katalogosentypon).
 5. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε ψηφιακά είτε σε έντυπη μορφή.
 6. Ως ημερομηνία απόδοσης του ΑΦΜ θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του εντύπου Δ211, εφόσον οι ως άνω ενώσεις ιδιοκτητών δεν διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος, δηλαδή δεν έχουν έσοδα από τη διαχείριση της πολυκατοικίας, κατηγορία στην οποία εμπίπτει σχεδόν το σύνολο των πολυκατοικιών της χώρας.