Χωρίς να απειλούνται με την επιβολή προστίμων, οι φορολογούμενοι που διαπίστωσαν λάθη ή και παραλείψεις στη φορολογική δήλωση που έχουν υποβάλει ήδη στην ΑΑΔΕ μπορούν τώρα να προχωρήσουν σε διορθώσεις.

Μια προσθήκη ή μια διόρθωση σε κάποιον κωδικό της δήλωσης μπορεί να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους.

Η ΑΑΔΕ άνοιξε την πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων δίνοντας την δυνατότητα στους φορολογούμενους να διαγράψουν, να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν τους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης. Η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων με τις οποίες διορθώνονται οι αρχικές δηλώσεις γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμου εφόσον υποβληθούν έως τις 26 Ιουλίου 2024 καθώς η παράταση που έχει δοθεί για την υποβολή των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ισχύει και για τις τροποποιητικές. Δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέχρι κα τις 26 Ιουλίου, έχουν και οι περίπου 1,3 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι με προσυμπληρωμένες φορο-δηλώσεις τις οποίες θα υποβάλλει αυτόματα η ΑΑΔΕ στις 2 Ιουλίου 2024, εάν δεν το έχουν πράξει νωρίτερα οι ίδιοι.

Μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ όσοι έχουν εντοπίσει λάθη στο εκκαθαριστικό μπορούν να υποβάλλουν διορθωτική, συμπληρωματική φορολογική δήλωση, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1.

Μόλις ο φορολογούμενος επιλέξει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.

Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται, να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωσή του αλλά αρκεί μόνο να τροποποιήσει τα σημεία της δήλωσης που υπέβαλε αρχικά στα οποία έχει διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις.

Για παράδειγμα:

  • Φορολογούμενος που ενώ τον φιλοξενεί στο σπίτι της η αδερφή του δήλωσε λανθασμένα ότι κατοικεί σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία έχει τώρα τη δυνατότητα να διαγράψει στον πίνακα 5 των τεκμηρίων τα στοιχεία της δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας και να συμπληρώσει την ένδειξη «Φιλοξενία» στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Στην περίπτωση της φιλοξενίας δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο της κατοικίας.
  • Φορολογούμενος ο οποίος αγόρασε αυτοκίνητο το 2023 ξέχασε να δηλώσει στην αρχική δήλωση το ποσό από την πώληση του παλαιού του αυτοκινήτου. Για να περιορίσει ή να μηδενίσει το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορεί να διορθώσει την παράλειψη με την τροποποιητική δήλωση συμπληρώνοντας τον κωδικό 781-782 στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1.

Νέο εκκαθαριστικό

Η νέα δήλωση που θα προκύψει, μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση. Η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα. Στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης αλλά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής.

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ.