«Η σημασία των πρόσφατων μελετών σχετικά με τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή είναι περιορισμένη λόγω του βραχυπρόθεσμου ορίζοντά τους και άλλων παραγόντων που ενδεχομένως επηρέασαν την ανάπτυξη σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα», δηλώνει με γραπτή απάντηση του προς τον Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου, ο ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής κ. Ο. Ρεν.

Στο γραπτό ερώτημα του προς την Επιτροπή ο κ. Παπανικολάου έθεσε το ζήτημα της έκθεσης που δόθηκε στη δημοσιότητα και αποτελεί εσωτερικό έγγραφο του ΔΝΤ όπου αναφέρεται στον υπολογισμό του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή (multiplicateur) και ζήτησε να μάθει την θέση της Επιτροπής για αυτόν, αλλά και για ενδεχόμενη αναθεώρηση του.

Στην απάντηση του ο κ. Ρεν σημειώνει πως αν ληφθεί υπόψη η απώλεια εμπιστοσύνης εκ μέρους των επενδυτών, όπως εκφράζεται από τα αυξανόμενα επιτόκια των κρατικών ομολόγων, προκύπτει ότι τα στοιχεία δεν είναι ασύμβατα με ένα μέσο πολλαπλασιαστή κατώτερο της μονάδας, όπως χρησιμοποιείται στην περίπτωση των κοινών μακροοικονομικών μοντέλων

Ο κ. Ρεν παράλληλα, υποβάθμισε τις σχετικές εκθέσεις αναφέροντας στην απάντηση του πως οι πρόσφατες μελέτες έχουν πολύ περιορισμένη χρηστικότητα ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας.

Σημείωσε δε, πως από το περασμένο καλοκαίρι το ελληνικό πρόγραμμα επανήλθε με αποφασιστικότητα στη σωστή πορεία.

«Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο στο πλαίσιο της Ευρωομάδας ήρε την επιζήμια αβεβαιότητα που επικρατούσε στην Ελλάδα, για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα και σηματοδότησε την επιστροφή του κλίματος εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι της ζώνης του ευρώ συμφώνησαν να παρατείνουν κατά δύο έτη την χρονική περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής. Εναπόκειται πλέον στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν.