Εγκύκλιος για ιδρύσεις, καταργήσεις συγχωνεύσεις σχολείων

Απαραίτητη στη διαδικασία η έγγραφη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
15:51
22/12/2014
Εγκύκλιος για ιδρύσεις, καταργήσεις συγχωνεύσεις σχολείων
loading

Εγκύκλιο απέστειλε το υπουργείο Παιδείας με θέμα τις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2015-16.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, αφού υποβάλουν στους Δήμους προτάσεις για κάθε είδους σχολική μεταβολή για το σχολικό έτος 2015-2016, είναι απαραίτητο να ζητήσουν εγγράφως τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί των προτάσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) και να κοινοποιήσουν το σχετικό έγγραφο στην Υπηρεσία.

Για την υποβολή των προτάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στις με αριθμ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, Φ. 3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/Β΄/13-10-2006) και Φ.12/622/129803/Γ1/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τΒ΄/01-10-2013) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την Π/θμια Εκπ/ση και στη με αριθμ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τΒ΄/01-10-2013) ΚΥΑ για τη Δ/θμια Εκπ/ση.

Επισημαίνεται ότι στις προτάσεις πρέπει να αναφέρεται εάν τα προτεινόμενα προς ίδρυση σχολεία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, θα τις διαβιβάσουν μέχρι 18-02-2015 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης.

Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποστείλουν:

α) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων και

β) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών για τα προτεινόμενα προς συγχώνευση και κατάργηση σχολεία που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194).

Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις-εισηγήσεις για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα Myschool και δεν θα λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που θα αποστέλλονται εγγράφως.

Οι προτάσεις-εισηγήσεις δεν πρέπει να διαφέρουν από τις σχετικές προτάσεις προς τους Δήμους. Για την ημερομηνία έναρξης καταχώρισης των προτάσεων-εισηγήσεων οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπ/σης και οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης θα ενημερωθούν με νέα εγκύκλιο.

Καλόγηρος Βασίλειος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει