Κριτήρια επιλογής για τους ωρομίσθιους στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης−Χορού


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
17:39
23/09/2015
Κριτήρια επιλογής για τους ωρομίσθιους στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
loading

Με απόφαση που υπέγραψε η υπηρεσιακή υπουργός Παιδείας ορίστηκαν τα προσόντα, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης των οικείων πινάκων ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη εξειδικευμένου ωρομίσθιου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διδασκαλία των μαθημάτων Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης−Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Ειδικότερα:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου

· Ειδικός για την «Κίνηση −Χορό»

·Σκηνοθέτης Κινηματογράφου, κινηματογραφιστής [ή υποψήφιοι με σπουδές κινηματογράφου].

β) Κατεύθυνση Χορού

· Ειδικός Κλασικού Χορού

· Ειδικός Σύγχρονου Χορού

· Ειδικός για την «Κίνηση −Χορό»

Για κάθε σχολικό έτος εκδίδεται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι υποψήφιοι εντάσσονται και κατατάσσονται στους οικείους πίνακες ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό σχολείο, οι οποίοι συντάσσονται κατ’ έτος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κεφ. Α΄ και Γ΄ της παρούσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, τη μοριοδότηση και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο ΦΕΚ.

Καλόγηρος Βασίλειος

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει