Καυτή και γεμάτη αναπάντεχα ευρήματα και εκπλήξεις προμηνύεται η ερχόμενη εβδομάδα για την ανασκαφή στον τύμβο Καστάμ, όπως αναφέρει το «Πρώτο Θέμα».

Σε ό,τι αφορά την πρόοδο προς τα ενδότερα του τάφου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τρίτο ταφικό θάλαμο, στον οποίο έχουν ήδη εισέλθει από την οπή του διαφραγματικού τοίχου δύο μικρόσωμοι τεχνικοί. Από την πρώτη αυτοψία επιβεβαιώθηκε ότι ο χώρος είναι γεμάτος χώμα, το οποίο παρουσιάζει κλίση. Κάποιο στοιχείο, αρχιτεκτονικό ή καλλιτεχνικό, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί εκείνο όμως που προκαλεί εντύπωση είναι η εκτίμηση ότι ο συγκεκριμένος θάλαμος έχει μεγαλύτερο βάθος μολονότι το ύψος της θόλου παραμένει σταθερό.

Οι εργασίες συνεχίζονται σε δύο άξονες καθώς από τη μία συνεχίζεται η εκχωμάτωση, η υποστύλωση και η αντιστήριξη των ήδη αποκεκαλυμμένων, ενώ παράλληλα οι σκαπανείς προχωρούν στο εσωτερικό του τύμβου. Παρά τη φιλολογία που αναπτύχθηκε – τον άκυρο συναγερμό της Τετάρτης όταν διαδόθηκε ότι αποκαλύφθηκαν επιγραφές, στην πραγματικότητα επρόκειτο για τρία θραύσματα του επιστυλίου, τα οποία έφεραν έγχρωμο γεωμετρικό διάκοσμο. Τα κομμάτια μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Αμφίπολης προκειμένου να προστατευτούν από περαιτέρω φθορά και το «σοκ» της ξαφνικής ανάδυσής τους στο φως και την ατμόσφαιρα.

Για τα φλεγόμενα ζητήματα δηλαδή ένα ο τύμβος έχει συληθεί αλλά και το ποιος είναι ο ένοικός του, η επικρατούσα άποψη μεταξύ των ερευνητών είναι ότι υπήρξαν απόπειρες τυμβωρυχίας, όμως το μνημείο κατάφερε να τις αποκρούσει χάρη στη θωράκιση με την οποία τον προίκισαν οι κατασκευαστές του.

Πάντως οι αρχαιολόγοι στο λόφο Καστά έχουν την πεποίθηση ότι η ακεραιότητα του τάφου θα επιβεβαιωθεί μόλις εντοπιστούν τα κεφάλια και τα πτερύγια των σφιγγών κάπου θαμμένα στις επιχωματώσεις.

TAGS