Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου

Ποιες διασικασίες απαιτούνται


ΕΛΛΑΔΑ
12:26
30/04/2012
Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου
1
loading

Με καθυστέρηση 80 ημερών εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών την εγκύκλιο για τον καθορισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημιώσεων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη αποζημίωση δικαιούνται επαγγελματίες και επιχειρήσεις τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012. Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές των εν λόγω ακινήτων ή οι νόμιμοι χρήστες αυτών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι του ίδιου ακινήτου, την αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας ζημιών υποβάλλει ένας απ΄ αυτούς, ο οποίος θεωρείται ότι ενεργεί και ως εκπρόσωπος των λοιπών. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις υποβάλλονται ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο.

Βάσει της εγκυκλίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει στο Δήμο Αθηναίων το αργότερο μέχρι 31.3.2012 αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας ζημιών, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά εάν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των ακινήτων για κινδύνους αντίστοιχους με τις ζημιές που έχουν προκληθεί.

Ο υπολογισμός του ύψους της ζημιάς προς αποζημίωση διενεργείται με βάση ενιαίο τιμολόγιο ανά είδος εργασίας, που συντάσσεται από το Δήμο Αθηναίων και στηρίζεται στα αναλυτικά τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ο καθορισμός της δικαιούμενης αποζημίωσης διενεργείται από πενταμελή επιτροπή. Στους ζημιωθέντες καταβάλλεται ως ελάχιστη αποζημίωση το ποσό των 1.000 ευρώ, η οποία, προκειμένου για αποζημιώσεις που υπερβαίνουν το ποσό αυτό, λογίζεται ως προκαταβολή και συμψηφίζεται με επόμενες καταβολές.

Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και οι αποζημιώσεις για ζημιές μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ, καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αποζημιώσεις για ζημιές που υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ καταβάλλονται σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία μπορεί να διαθέτει προς τούτο, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, πιστώσεις μέχρι του συνολικού ποσού των 10 εκατ. ευρώ.

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο υπό τον όρο παραίτησής του από οποιαδήποτε αξίωση κατά του ελληνικού δημοσίου για αποζημίωση σχετιζόμενη με τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012. Σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων η παραίτηση υποβάλλεται από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτών και τους δεσμεύει αυτοδικαίως.

Σε περίπτωση ακινήτου που έχει ασφαλισθεί για κινδύνους αντίστοιχους με τις ζημιές που έχουν προκληθεί σ΄ αυτό, το ποσό της δικαιούμενης αποζημίωσης απομειώνεται ισόποσα με το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών στο ακίνητο. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες αποζημιώσεις που διαπιστώνονται σε επιγενόμενους ελέγχους αναζητούνται και καταλογίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

1
σχόλιο
  1. avatar Δημήτρης

    Να πληρώσουν οι γονείς των άπλητων, μήπως καί αξιωθούν να μαζέψουν τα καλόπαιδά τους.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει