Πώς θα συνεργάζονται εφορίες και ελεγκτικά κέντρα για το ξέπλυμα χρήματος

Οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
17:44
17/07/2014
Πώς θα συνεργάζονται εφορίες και ελεγκτικά κέντρα για το ξέπλυμα χρήματος
loading

Οδηγίες για τη συνεργασία ΔΟΥ και ελεγκτικών κέντρων με την Αρχή καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, ΔΟΥ και ελεγκτικά κέντρα, όταν διενεργούν φορολογικό έλεγχο σε υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, οφείλουν υποχρεωτικά και ταυτόχρονα με το φορολογικό έλεγχο, να διενεργούν και έλεγχο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στις περιπτώσεις διενέργειας φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων και κατά τη διαδικασία είσπραξης χρεών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δύναται να ζητά και να λαμβάνει από την Αρχή καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κάθε διαθέσιμη σε αυτήν πληροφορία που είναι πιθανό να σχετίζεται με το διενεργούμενο έλεγχο ή με την επιδιωκόμενη είσπραξη χρέους του υπόχρεου. Πάντως, η Αρχή δύναται να αποφασίσει να μην παράσχει τις πληροφορίες, εάν η παροχή των πληροφοριών θα έθετε σε κίνδυνο μια συνεχιζόμενη έρευνα της Αρχής. Αυτή η άρνηση δεν μπορεί να υπερβεί χρονικά τους έξι μήνες.

Αναφορικά με το χρόνο και τις προϋποθέσεις αποστολής αναφορών στην Αρχή καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για τα αδικήματα φοροδιαφυγής η ΓΓΔΕ ξεκαθαρίζει πως όταν οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα ελεγκτικά κέντρα διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και λοιπά αδικήματα αρμοδιότητάς τους που υπάγονται στα βασικά αδικήματα, υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενημερώνοντας συγχρόνως και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εφόσον το ποσό των παραβάσεων υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως αναφορές για τα αδικήματα φοροδιαφυγής δεν αποστέλλονται στην Αρχή καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην περίπτωση που ο υπόχρεος καταβάλει το φόρο που του καταλογίστηκε εντός 30 ημερών, εφόσον ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή και αποδεχθεί ο υπόχρεος την απόφαση, αλλά και στις περιπτώσεις όπου από τον έλεγχο προκύπτουν διαφορές φόρου εισοδήματος που οφείλονται σε συνήθεις λογιστικές διαφορές, όπως επίσης και στις περιπτώσεις εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, όπου οι διαφορές φόρων δεν συνδέονται με αποδεδειγμένη πραγματική απόκρυψη.

Σημειώνεται ακόμη πως όταν εφαρμόζονται έμμεσες τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται απόκρυψη φόρου που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ τότε θα ενημερώνεται η Αρχή καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει