«Το υπό ίδρυση Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds), θα αξιοποιήσει πόρους ύψους 320 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ, προκειμένου να ενισχύσει συνέργειες της ερευνητικής με την επιχειρηματική κοινότητα».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης στη διάρκεια των εργασιών του 2ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας, που διοργάνωσε η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την ευκαιρία να παρουσιάσει τις καινοτομίες του νέου νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις είχε ο κ. Σταθάκης ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο άρθρο 31 , σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή μπορεί να εντοπίζει την ανάγκη για ένα καινοτόμο προϊόν, υπηρεσία ή έργο που δεν υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά και έτσι να καθίσταται πρώτος αγοραστής προϊόντων καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα ελλιπούς αρχικής ζήτησης και άρα στηρίζονται έμπρακτα οι καινοτόμες επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα.

Ένα δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Ήδη, στο πλαίσιο του Horizon 2020 και του Enterprise Europe Network έχουν ενεργοποιηθεί προγράμματα που υποστηρίζουν την έρευνα και καινοτομία. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει το υπό ίδρυση Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds), που θα αξιοποιήσει πόρους ύψους 320 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ, προκειμένου να ενισχύσει συνέργειες της ερευνητικής με την επιχειρηματική κοινότητα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στο πρόβλημα της μετανάστευσης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας (brain drain), που προφανώς δυσχεραίνει την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μετατροπής του κύματος φυγής σε κύμα επιστροφής (από brain drain σε brain gain), η κυβέρνηση χρηματοδοτεί, μέσω του ΕΣΠΑ, με 434 εκατ. ευρώ τα επιστημονικά ιδρύματα, προκειμένου να υποστηριχθούν διδακτορικά και μεταδιδακτορικά ερευνητικά προγράμματα.