Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιάννης Ανδριανός, με επείγουσα επιστολή που απηύθυνε στους γενικούς γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας, ζητά ενημέρωση ως προς το ποιες διοικήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες εκκρεμεί η αδειοδότηση απέστειλαν, ως όφειλαν, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου κατάσταση σχετική με τις εκκρεμότητές τους, όπως ρητά ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΤΥ-Δ/Φ550/28688-9-9-2014) με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την αδειοδότηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων μέχρι τις 8 Φεβρουρίου 2015.

Οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες εκκρεμεί η αδειοδότηση ή οι φορείς στους οποίους αυτές ανήκουν, υποχρεούνται ακόμη να αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 έκθεση προόδου στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφορικά με τις γενόμενες εργασίες.