Ποινικές και αστικές ευθύνες σε όσους προκαλούν επεισόδια και στους οργανωτές των διαδηλώσεων

Ιδρύεται «Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας» και «Κέντρο Αριστείας»


ΕΛΛΑΔΑ
22:13
29/06/2020
Ποινικές και αστικές ευθύνες σε όσους προκαλούν επεισόδια και στους οργανωτές των διαδηλώσεων
26
loading

Ποινικές και αστικές ευθύνες σε όσους προκαλούν επεισόδια και στους οργανωτές συναθροίσεων προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ιδρύεται «Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας» και «Κέντρο Αριστείας».

Ποινή φυλάκισης ενός έτους για όσους συμμετέχουν σε συγκέντρωση που έχει απαγορευτεί από την αστυνομία ή το λιμενικό και δύο ετών για όσους παρεισφρέουν σε διαδηλώσεις και προβαίνουν σε βίαιες ενέργειες, αλλά και αστικές κυρώσεις σε βάρος των οργανωτών για αποκατάσταση των ζημιών, προβλέπει εκτός των άλλων το σχέδιο νόμου «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Με το νέο σχέδιο νόμου, καθιερώνεται η έγκαιρη γνωστοποίηση μιας δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης και ο ρόλος του οργανωτή, στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη σημασία, καθώς θεωρείται υπεύθυνος για την ομαλή πραγματοποίηση μιας συνάθροισης και υπόλογος για τυχόν ζημιές, καθορίζονται οι λόγοι απαγόρευσης δημοσίων συναθροίσεων, περιορισμών, αλλά και η διάλυση τους από την αστυνομία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Σε κάθε περίπτωση, ο οργανωτής αποτελεί τον σύνδεσμο συναθροιζομένων και πολιτείας, το πρόσωπο δηλαδή που εκφράζει τις απόψεις των πρώτων, αλλά είναι ταυτόχρονα και αυτός που δέχεται να αναλάβει τυχόν ευθύνες που αναλογούν σε αυτούς έναντι της πολιτείας, αλλά και των τρίτων», επισημαίνεται από το Υπουργείο.

Ταυτόχρονα, συστήνεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο «Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας», υπαγόμενη απευθείας στον υπουργό, η οποία, τονίζεται ότι , συνιστά εφεξής, τον κεντρικό φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης της «Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης της Βίας».

Όπως αναφέρεται, το σχέδιο νόμου «καλύπτει ένα αναμφίβολα υπαρκτό κενό στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών υπό το ισχύον Σύνταγμα, και επιχειρεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και ειδικότερα τη διενέργεια δημοσίων συναθροίσεων».

Παράλληλα με το σχέδιο νόμου ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες υπηρεσιών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όπως η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης και η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, ενώ δημιουργείται «Κέντρο Αριστείας» για την επιβράβευση των παιδιών του προσωπικού της ΕΛΑΣ και μετονομάζεται το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε «Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας».

Επισημαίνεται ακόμα ότι:

- Η Αστυνομία μπορεί να παρίσταται στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, ενώ δύναται να τις απαγορεύει, αφενός, «αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια» και αφετέρου, σε ορισμένη περιοχή, «αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής».

- Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω, εντός ενός ευλόγου θεσμικού πλαισίου, που συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας και είναι εναρμονισμένο με τις επιταγές του άρθρου 11 του Συντάγματος και του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου («ΕΣΔΑ»).

- Επιχειρείται η συγκέντρωση σε ένα ενιαίο νομοθέτημα ενός καίριου αριθμού διατάξεων που αφορούν σε φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να επικαιροποιηθούν διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Υπογραμμίζεται ακόμα ότι «επιχειρείται η σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της αστυνομικής αρχής στο πλαίσιο μιας έννομης τάξης που σέβεται και υπερασπίζεται τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Για τον λόγο αυτό ρυθμίζεται το δικαίωμα όχι μόνον της οριστικής, αλλά και της προσωρινής δικαστικής προστασίας των θιγομένων από τα αστυνομικά μέτρα».

Οι λόγοι απαγόρευσης, περιορισμού ή διάλυσης μιας συγκέντρωσης

Στο νομοσχέδιο καθορίζονται οι λόγοι απαγόρευσης, περιορισμού ή διάλυσης μιας συγκέντρωσης από την αστυνομία ή το λιμενικό, ενώ προβλέπεται η αλλαγή τοποθεσίας για την πραγματοποίηση μια δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης.

Συγκεκριμένα, «το μέτρο της απαγόρευσης της συνάθροισης δύναται να ληφθεί, για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή αν ο σκοπός της συνάθροισης αντιτίθεται στον σκοπό άλλης συνάθροισης η οποία έχει ήδη γνωστοποιηθεί αρμοδίως κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, δεν έχει απαγορευτεί και προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί ή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην ίδια περιοχή ή κοντά στην περιοχή αυτή και κατά τον ίδιο χρόνο ή λόγω σοβαρής απειλής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής συγκεκριμένης περιοχής, η οποία συντρέχει ιδίως όταν απειλείται από τη συνάθροιση η διατάραξη της κοινής ειρήνης ή της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Ειδικά ως προς τη δεύτερη και τρίτη από τις εν λόγω περιπτώσεις του άρθρου ορίζεται ότι η αστυνομική ή λιμενική αρχή δύναται να υποδεικνύει ενδεικτικά, ως εναλλακτική επιλογή, άλλες περιοχές, κατάλληλες για τη διεξαγωγή της συνάθροισης».

Για τις προϋποθέσεις του περιορισμού μια συνάθροισης, επικείμενης ή εν εξελίξει, αναφέρεται ότι είναι επιτρεπτός «εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει την κοινωνικοοικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής δυσανάλογα, ενώ σε περίπτωση εν εξελίξει δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης εάν η διεξαγωγή της, λόγω των συγκεκριμένων περιστάσεων, προκαλεί, αντίστοιχα, δυσανάλογο αποτέλεσμα.

Η περίπτωση διάλυσης μια συνάθροισης αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 «προσδιορίζοντας ρητά και με σαφήνεια τις περιπτώσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή».

Συγκεκριμένα, «η διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης είναι δυνατή όταν πραγματοποιείται καίτοι έχει απαγορευθεί νόμιμα, οι συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη διεξαγωγή της, τελούνται αξιόποινες πράξεις, μετατρέπεται σε βίαιη, από τη συνέχισή της προκαλείται άμεσος κίνδυνος κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας των συμμετεχόντων, καθώς και στην περίπτωση που πραγματοποιείται χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί, εφόσον βεβαίως στην τελευταία περίπτωση δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τους τυχόν περιορισμούς που έχουν τεθεί από την αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή.

Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά στα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η αστυνομική αρχή για την εφαρμογή των αποφάσεών της, «τηρώντας απαρέγκλιτα την αρχή της αναλογικότητας και εφόσον, βεβαίως, έχει προηγουμένως εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για οικειοθελή συμμόρφωση των συμμετεχόντων».

Διευκρινίζεται επίσης ότι αρμόδιος για την επιβολή περιορισμών ή την απαγόρευση επικείμενης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης καθώς και για την επιβολή περιορισμών ή τη διάλυση εν εξελίξει δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης είναι η κατά τόπο αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από απλή γνώμη των οικείων Δημάρχων, η οποία διατυπώνεται κατά βάση εγγράφως.

Ορίζεται αστυνομικός ή λιμενικός σύνδεσμος που θα είναι σε επαφή με τους οργανωτές. Σημειώνεται ότι ο διοργανωτής μιας συγκέντρωσης πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως για τυχόν απαγόρευση και μπορεί να κάνει προσφυγή για ακύρωση της.

Σε ό,τι αφορά την υπό σύσταση «Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας», με την εν λόγω ρύθμιση, «το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεδομένου του θεσμικού του ρόλου, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων πρόληψης της βίας, στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής πρόληψης και καταπολέμησης φαινομένων που διαταράσσουν την κοινωνική ειρήνη και πλήττουν κυρίως ευάλωτες ομάδες πληθυσμού».

Με το νομοσχέδιο καθορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες και δράσεις της Διεύθυνσης, προκειμένου να αναπτυχθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, «ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας με στόχο την καταπολέμηση ποικίλων μορφών και εκφάνσεων της βίας, όπως η ριζοσπαστικοποίηση, ο βίαιος εξτρεμισμός, η ενδοοικογενειακή, έμφυλη και η ενδοσχολική βία».

Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρονται αναλυτικά η διάρθρωση, η στελέχωση, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας και υλοποίησης του έργου και των δράσεων της υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη θεσμοθετείται ειδική ιστοσελίδα, μέσω της οποίας παρέχεται ενημέρωση στους πολίτες για τις προγραμματισμένες ή τρέχουσες συναθροίσεις και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και τις σχετιζόμενες με αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ιστοσελίδας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της απόφασης.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

26
σχόλια
 1. avatar ΚΑΚΙΣΤΑ

  Κάποιος το ονόμασε πολύ εύστοχα: Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ. Θα υπάρχει μηχανισμός αποτροπής των παρείσακτων σε κάθε διαδήλωση; Αλλιώς το παρακράτος βρίσκει δικούς του προβοκάτορες για να δικαιολογήσει τη φασιστική καταστολή ρίχνοντας το φταίξιμο σε όσους διαφωνούν. Αντίο δημοκρατία.

  1. avatar criskalts

   Αντίο λογική!!

 2. avatar Παίρνουν τα μέτρα σου

  Εν όψει γενικής εξέγερσης εργαζομένων, καταστηματαρχών, ιδιοκτητών ακινήτων και όλων των Ελλήνων, στην κυβέρνηση προετοιμάζουν απαγόρευση των διαδηλώσεων και εκτεταμένη καταστολή. Δεν είναι τυχαίο που έδωσαν 2,5 εκατομμύρια για την προμήθεια χιλιάδων δακρυγόνων, ασπίδων και αντιασφυξιογόνων προσωπίδων για την αστυνομία.

  1. avatar criskalts

   Ναι λάκη.

 3. avatar audioware

  Και οταν σπάνε βιτρίνες και αυτοκίνητα τα ΜΑΤ, τι γινεται;
  Θα το βλεπει ο ασφαλίτης και θα το καταδίδει;;;

 4. avatar jekajo

  επιτελους!

 5. avatar criskalts

  Τα αναρχοκομμουνιστοσφυριζοτρόλ επί το έργον... δλδ άναρθρα κρωξίματα.
  Έκανα κρύα σοκολάτα και απολαμβάνω θείες μελωδίες στα αυτιά μου.
  χαχαχαχαχαχα

  1. avatar agilotos.stravos

   Δεν καταλαβαινεις οτι ολα αυτα ειναι για εσας,να βελαζετε χαρουμενα για να φαινεται οτι η κυβερνηση σας κανει κατι?Γιατι μη μου πεις οτι δε χαιροσουν οταν ο Μητσοτακης ελεγε οτι θα τελειωσει τα Εξαρχεια σε ενα μηνα,οτι επι κυβερνησης του δε θα βλεπουμε φαινομενα να μπαινουν σε υπουργεια(μπηκε ο ρουβικωνας),να σπαζετε η Ερμου(την προηγουμενη βδομαδα) να καιγετε η Αθηνα(πορεια για τον Φλοιντ)?Μη μου πεις οτι δε βελαζες χαρουμενα οταν ο δημαρχουκος οταν ανακοινωσε τη χριστουγεννιατικη γιορτη στην πλατεια Εξαρχειων(που ποτε δεν εγινε βεβαια),οταν ο σεριφης δηλωνε οτι τα Εξαρχεια θα παραδωθουν στους κατοικους τον Μαρτη του 2020,οτι[ΑΣΟΕΕ τελος]κ την επομενη εγιναν μπαχαλα,οταν ο αρχηγος σου δεσμευοταν προεκλογικα οτι θα βαλει τους ρουβικωνες φυλακη?
   Παλιοτερα με τον κουκουλονομο,τον τρομονομο,θυμασαι?Ποσο εφαρμοστηκαν αυτα στην πραξη?Ξερουν οτι εχεις μνημη χρυσοψαρου κ οτι θα ξανατρεξεις στις καλπες προβατε.Κ αν νομιζεις οτι θα διαρκεσει κ αυτο,αντε πες μου πως θα κανεις καλα αυτους εδω
   https://www.youtube.com/watch?v=2V9WPx3KtXU

   1. avatar criskalts

    Δυο λογικά επιχειρήματα δεν μπορείς να βάλεις στη σειρά, πως να σε πάρει κανείς στα σοβαρά;;;

    1. avatar agilotos.stravos

     Οχι θα παρει εσενα στα σοβαρα ρε ουγκ που χασκογελας κ δε μπορεις να απαντησεις επειδη σ εχω ταραξει.Πες μου [εδω λες ψεμματα,εκει εισαι υπερβολικος,αυτο δεν εγινε ποτε].Αλλα ποτε δε μπορεις,παρα μονο εξυπναδες και στο τελος τρεξιμο.

   2. avatar Douskas John

    https://www.newsbeast.gr/society/arthro/6426389/i-allagi-poy-erchetai-sta-mat
    ένας αστυνομικός σε κάθε διμοιρία που θα εκτελεί χρέη εικονολήπτη κρατώντας κάμερα σε ύψος 2,5 με 3 μέτρα με ειδικό πτυσσόμενο κοντάρι. αχαχα . Και σκάει μούρη το γνωστό για το υψηλό IQ του pan \"Θέλω ξεβρακωμα αναρχικών σε live streaming...\"
    Από ποιο κατσικοχώρι μας γράφει το καημένο .Μερικά είναι όντως για λύπηση όπως και το criskalts φυσικά .
    Γελάω ακόμα με τον μπατσοκαμέραμαν με το ειδικό πτυσσόμενο κοντάρι . Καλά ο χρυσο είναι πολύ μπροστά

 6. avatar Douskas John

  Η δημοκρατία σας βρωμάει φασισμό . Αλλά αυτό που πραγματικά με ξεπερνάει είναι το (Ορίζεται αστυνομικός ή λιμενικός σύνδεσμος που θα είναι σε επαφή με τους οργανωτές)
  O γνωστός μας ασφαλίτης γίνετε πλέον νόμιμος και με την βούλα του κράτους .
  Τέτοια δημοκρατία είχαμε να δούμε από το 67

  1. avatar criskalts

   O γνωστός μας ασφαλίτης... λέει το τρολ με περισσή σιγουριά....
   Το σύνδρομο της περιφρουρίτιδας που σας διακατέχει να λέτε ρε αριστερόστροφα ούγκανα, ή το σανό που σας ταΐζουν για να σας έχουν μαντρωμένους οι ινστρούχτορές σας.
   Κανένας δεν ασχολείται σοβαρά με τις ιδέες σας ρε αριστεριστές, μόνο για τις ζημιές, γενικά, που προκαλείτε υπάρχει αντίδραση από τους σοβαρούς πολίτες.

   1. avatar Douskas John

    Εσύ δηλαδή θεωρείσαι σοβαρό άτομο. Εσένα ο εγκέφαλός σου λειτουργεί ακόμα σε περιβάλλον dos και μπορεί να επεξεργαστεί μόνο κάτι τατιάνες ! Μέχρι εκεί . Και επειδή αναβάθμιση δεν παίρνει το ρημάδι ,δεν το πετάς καλύτερα ?

    1. avatar Τέρμα

     Γιατί ασχολείσαι με το ανθρωπάκι; Δεν αξίζει και χαλιέσαι για τον τίποτα!

    2. avatar criskalts

     Ωραίος.... dos, τατιάνες, ολίγον απ΄ότι νάναι και έτοιμο το επιχείρημα του αριστερίλα.
     Ο ινστρούχτωρ καλά;;;

    3. avatar Κουφός Ντίνας

     Τι θες να πεις ρε φίλε; Είναι δημοκρατικές ενέργειες αυτές που κάνουν τα μπαχαλάκια; Ξέρεις πολλούς να συμφωνούν με αυτά που γίνονται; Έχουμε εκλεγμένη κυβέρνηση είτε μας αρέσει είτε όχι. Εσείς τι θέλετε, την δημοκρατία της Κορέας; Έλεος πια. Ο Ρουβίκωνας κατέβασε τον πήχη, άντε και στα δικά σας.

    4. avatar ΓΤΠ

     Μη το βρίζεις το δυστυχισμένο,είναι θύμα των καθολικών ιερέων.
     Τουλάχιστον εμαθε να ψάλλει σαν αγγελος.

 7. avatar Κουφός Ντίνας

  Έχουμε δημοκρατία είτε μας αρέσει είτε όχι. Με το να καις καταστήματα και αυτοκίνητα είσαι τρομοκράτης, δεν είσαι δημοκράτης, είσαι τυφλό όργανο βίας, που τρως τις σφαλιάρες του συστήματος εξαιτίας των αρχηγών σου, που πίνουν το...τσιπουράκι τους. [...]

 8. avatar Τέρμα

  Κι όλα αυτά, εν ονόματι της Δημοκρατίας, που έχει ενισχυθεί με την κάθοδο του Κουλη και σία! Νιώθουν δικαιωμένα τα τρολακια της νδουλας; Τώρα, με καθεστώς χούντας, θα ζούμε όλοι ασφαλείς! Φυτά!

  1. avatar criskalts

   Ένα γλειφιτζούρι στον κύριο.

 9. avatar θορπ.

  Η δημόσια ασφάλεια υπέρτατο αγαθό !
  Τα ΜΑΤ δεν επιτελούν έργο αστυνόμευσης απλα γίνονται σάκοι εκτόνωσης διαφόρων ομάδων
  Οι διαμαρτυρίες και εκθέσεις ιδεών μπορούν να γίνονται εκτός των αστικών κέντρων
  Ο καθένας έχει δικαίωμα στην ζωή και κανείς δεν πρέπει να τα καταπατά
  Ο σχεδιασμός της καθημερινότητας ενος εκάστοτε είναι δικαιώματα του και κανείς δεν μπορεί να του επιβάλλει όρος με το έτσι θέλω .κτλ. Κτλ.

 10. avatar Αντώνης Π

  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως ,μάλλον το μπερδεύουνε με το μεγάλο περίπατο , αλλά η κοινωνία επικροτεί ,για να δούμε που θα φτάσει ο περιορισμός σε σχέση με τα μέτρα που θα παρθούν

 11. avatar Σίγουρα

  Τι πολίτευμα λέμε ότι έχουμε??
  Μην βιαστείτε να απαντήσετε...
  Ά σαφέστατα είμαι κατά τής βίας ασχέτως από που προέρχεται..

 12. avatar Καλά τώρα

  ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΤΣΙ Η ΑΛΛΙΩΣ.
  ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΝ ΕΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΤ. ΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΚΟΥΝΗΘΕΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΑΚΟΜΑ ΒΡΩΜΑΕΙ Η ΑΘΗΝΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ
  ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΣ.
  ΣΤΡΑΤΟΣ VS ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 2 ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

 13. avatar Φτιαξαμε…

  ...δυο νεες υπηρεσιες, βολευονται καποιοι, βγαζουμε και ενα τυφλοσουρτη για αλλη μια φορα και αυτοματως λυθηκε το θεμα. Τωρα ναι, οι επενδυτες μπορουν να ερθουν αφοβα

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει