Υπερψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου το νομοσχέδιο για την κύρωση της συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία σχετικά με τη συνδρομή και τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας φέρνει προς κύρωση ακόμα μία συμφωνία με άλλη χώρα. Οι συνέργειες και οι συνεργασίες με άλλες χώρες, και στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, αποτελεί μία από τις βασικές μας επιδιώξεις. Άλλωστε η στενή συνεργασία των χωρών, η σύμπραξη των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας επιτρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια κοινή απάντηση σε ένα κοινό ζητούμενο.

Την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Αρνητικές συνέπειες που, δυστυχώς, είναι εδώ, όλο και πιο συχνά, όλο και πιο έντονα. Αρνητικές συνέπειες που επιβάλλουν στα κράτη να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους στα νέα δυσμενή δεδομένα. Και αυτό έχει κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα που βιώνει, δυστυχώς, άμεσα και σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όπως αποτυπώνονται στις διαδοχικές φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει τον τόπο μας», επισήμανε κατά την ομιλία του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Παράλληλα, όπως είπε, «το 2023 ήταν μια από τις χρονιές εκείνες με μεγάλες φυσικές καταστροφές. Καύσωνες, ξηρασίες και μεγάλες πυρκαγιές. Πλημμύρες μεγάλες και εκτεταμένες, ξεπερνώντας ιστορικά δεδομένα», και προσέθεσε ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή που ανάλαβε, προσάρμοσε την ασκούμενη πολιτική στα νέα δεδομένα. Προσάρμοσε την κυβερνητική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις στα νέα ζητούμενα της κλιματικής αλλαγής. Και το έκανε αυτό και στις τρεις διαστάσεις πολιτικής που συσχετίζονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».

Αναφορικά με την κυβερνητική πολιτική και τις διαστάσεις της για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης , όπως είπε ο κ. Τριαντόπουλος, αυτή πρώτον «προωθεί με προσήλωση και έμφαση την πράσινη ανάπτυξη, ώστε να μετριαστούν όλοι αυτοί οι παράγοντες που οδήγησαν ή ανατροφοδοτούν την κλιματική κρίση», δεύτερον, «δημιούργησε -από το μηδέν- και εξελίσσει ένα πλαίσιο για τη στήριξη και αποκατάσταση πολιτών και περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, το οποίο εδράζεται σε μία φιλοσοφία που θέλει το κράτος να είναι αρωγός και να στηρίζει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον πολίτη που βρίσκεται σε ανάγκη μετά από μία φυσική καταστροφή.

Να στηρίζει πολίτες που δικαιούνται την αρωγή του κράτους, αλλά και να προωθεί ανθεκτικά έργα αποκατάστασης. Έργα που όχι, απλώς, να αποκαθιστούν τη ζημιά, αλλά να είναι καλύτερα από πριν. Να είναι εναρμονισμένα στα νέα δεδομένα» και τρίτον «διαμόρφωσε – σχεδόν από το μηδέν – το πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, το οποίο και συνεχίζει να ενδυναμώνεται με μέσα, εργαλεία, τακτικές και διαδικασίες. Ένα νέο πλαίσιο υπό ένα νέο υπουργείο, με αρμοδιότητες και έργο που διευρύνεται. Ένα πλαίσιο που εξελίσσεται, όπως έγινε και με την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργού Βασίλη Κικίλια. Ένα πλαίσιο που εμπλουτίζεται με νέες διεθνείς συνεργασίες».

Όπως υπογράμμισε, μία από αυτές τις συνεργασίες αποτελεί αντικείμενο και του νομοσχεδίου για την κύρωση της υπογραφής της διμερής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ενώ προσέθεσε ότι πρόκειται για μία Συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στη Λισαβόνα, στις 10 Ιανουαρίου του 2023.

Παράλληλα σημείωσε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η συνδρομή και η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Πιο αναλυτικά, όπως είπε, καθορίζονται τα πεδία για την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και πληροφοριών στα θέματα πολιτικής προστασίας, την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, τη μελέτη θεμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος αναφορικά με ζητήματα πρόβλεψης, πρόληψης, αξιολόγησης και απόκρισης, τη συμμετοχή σε κοινές ασκήσεις, και την παροχή αμοιβαίας συνδρομής για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος ή καταστροφής. Επίσης, ρυθμίζονται ζητήματα για την κάλυψη εξόδων, καθώς και την απαλλαγή από αυτά, σε περίπτωση παροχής αμοιβαίας βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, αλλά και μία σειρά από άλλα ζητήματα υλοποίησης της Συμφωνίας στα δεκαπέντε άρθρα της.

«Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν διαφέρουν από παρόμοιες διατάξεις που συναντάμε σε διεθνή κείμενα. Κατά την σύνταξη και υπογραφή της Συμφωνίας έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι συστάσεις και οι κατευθυντήριες οδηγίες στον τομέα της πολιτικής προστασίας, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και διεθνών οργανισμών, όπως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το όφελος από την Κύρωση της Συμφωνίας είναι προφανές και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην προετοιμασία και στην εκ των προτέρων ρύθμιση σχετικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την παροχή της αμοιβαίας βοήθειας.

Η ένδειξη αλληλεγγύης που έχουν υποδείξει τα δύο κράτη κατά το παρελθόν σε περιπτώσεις αλληλοβοήθειας έναντι φυσικών καταστροφών, αυτή τη στιγμή σφραγίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Πιστεύω ότι η κύρωση της παρούσας Συμφωνίας είναι ένα σημαντικό θέμα που προάγει τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα θεσμοθετείται με έναν πιο μελετημένο και οργανωμένο τρόπο», κατέληξε ο κ. Τριαντόπουλος.