Το μεταπτυχιακό «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» που πραγματοποιεί το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε σύμπραξη με το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά κοστίζει 2.800 ευρώ.

Το εν λόγω μεταπτυχιακό έχει χρονική διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 8 Μαΐου ενώ η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 6η Ιουνιου (σφραγίδα ταχυδρομείου). Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΜΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» Υπόψη Χριστίνας Ντεμίρη Ναυαρίνου 13α, 3ος όροφος, 106 80-Αθήνα Τηλ: 210 36.88.049
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε τρία στάδια.

Στο πρώτο στάδιο θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση σε συναφή προς το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα , η γνώση υπολογιστών και ξένων γλωσσών. Θα συνεκτιμηθούν τυχόν υπάρχουσα διδακτική,ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία και η γενικότερη εκπαιδευτική εμπειρία των υποψηφίων.

Στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι/ες θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στα εξής θέματα:


Σχεδιασμός εκπαιδευτικής δράσης.

Οι υποψήφιοι θα Παρακολουθήσουν απόσπασμα οπτικοακουστικού υλικού και θα κληθούν να σχεδιάσουν μια εκπαιδευτική δράση με την αξιοποίηση αυτού του Υλικού και άλλων τεχνολογικών μέσων.

– Σύνθεση μικρής γραπτής αφήγησης με την αξιοποίηση οπτικού υλικού.

Στους υποψηφίους θα δοθεί ένας αριθμός εικόνων και θα κληθούν να επιλέξουν κάποιες από αυτές και να δομήσουν σε σχέση με αυτές μια γραπτή αφήγηση.

– Ένα δοκίμιο 500 περίπου λέξεων σε συγκεκριμένο θέμα που θα δοθεί σχετικά με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και Της επικοινωνίας.

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου 15θημέρου του Ιουλίου 2014.

Στο τρίτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη οι πρώτοι 40 που θα προκύψουν από τη συνεκτίμηση των στοιχείων των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις.

Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ , το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το Πρόγραμμα. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί το πρώτο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου 2014. Από τους 40 υποψηφίους θα επιλεχθούν οι 20. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου του 2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.