Στη χειμερινή ώρα 2020 θα περάσουμε σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου, που φέτος πέφτει στις 25 Οκτωβρίου. Οι δείκτες των ρολογιών μας θα γυρίσουν μια ώρα πίσω.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο οδηγίας για τις εποχικές αλλαγές ώρας. Τα κυριότερα στοιχεία της πρότασης είναι τα ακόλουθα: κατάργηση της αλλαγής της ώρας κάθε έξι μήνες σε όλες τις χώρες της ΕΕ και σύστημα κοινοποίησης που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μία χώρα της ΕΕ εάν θέλει να αλλάξει η επίσημη ώρα της

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εάν εγκριθεί, η οδηγία θα θέσει τέλος στις ανά εξάμηνο αλλαγές της ώρας στην ΕΕ, οι οποίες συχνά αναφέρονται ως θερινή ώρα. Ωστόσο δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση και εξακολουθεί να ισχύει το σύστημα αλλαγής της ώρας, που μεταθέτει κατά μία ώρα τη διάρκεια της ηλιοφάνειας το καλοκαίρι.

Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη θέση του επί της πρότασης. Για να διατυπωθεί θέση του Συμβουλίου, απαιτείται ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών. Ομοίως, ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών θα πρέπει να υποστηρίξει το τελικό κείμενο που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του επί της πρότασης τον Μάρτιο του 2019. Υπερψήφισε τον τερματισμό της θερινής ώρας το 2021.

Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν προκειμένου να εγκριθεί η απαιτούμενη νομοθεσία για τον τερματισμό των αλλαγών της ώρας.

Νομοθεσία της ΕΕ για την εποχική αλλαγή της ώρας

Η αλλαγή της ώρας την άνοιξη και το φθινόπωρο στην Ευρώπη είναι μια συνήθεια που προϋπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και επανεισήχθη σε πολλές χώρες τη δεκαετία του 1970.

Η πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα ανάγεται στο 1980: πρόκειται για οδηγία που συντόνιζε τις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές ώστε να συντελέσει στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

Η τρέχουσα οδηγία άρχισε να ισχύει το 2001. Σύμφωνα με τις διατάξεις της, όλα τα κράτη μέλη περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και επιστρέφουν στην κανονική ώρα («χειμερινή ώρα») την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.