Αιχμηρή επιστολή του μητροπολίτη Μεσογαίας: Μόνο ο Χότζα έχει απαγορεύσει τη θεία λατρεία, ούτε το σοβιετικό καθεστώς δεν το έκανε

Η κριτική στην απόφαση της κυβέρνησης για τη λατρεία κεκλεισμένων των θυρών


ΕΛΛΑΔΑ
11:43
01/04/2020
Αιχμηρή επιστολή του μητροπολίτη Μεσογαίας: Μόνο ο Χότζα έχει απαγορεύσει τη θεία λατρεία, ούτε το σοβιετικό καθεστώς δεν το έκανε
175
loading

Μια επιστολή – διαμαρτυρία έστειλε στην υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, με αφορμή την υπογραφή της νέας κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ).

«Σύμφωνα με αυτήν, συνεχίζεται η απαγόρευση όχι μόνο των θρησκευ­τικών συναθροίσεων, αλλά αυστηρώς και της τέλεσης ακολουθιών και της θείας λειτουργίας εντός των ιερών ναών», τονίζει ο Μητροπολίτης και σημειώνει,μεταξύ άλλων, στην επιστολή: «Απαγόρευση της θείας λατρείας δεν έχει γίνει ποτέ, ακόμη και από τα επισήμως ταυτιζόμενα με τον αθεϊσμό καθεστώτα, πλην του Εμβέρ Χότζα στην Αλβανία. Το σοβιετικό καθεστώς πολέμησε τη θρησκευτικό­τητα, εδίωξε την Εκκλησία, γκρέμισε ναούς, εξόντωσε κληρικούς, δεν απα­γό­ρευσε όμως τη λατρεία κεκλεισμένων των θυρών. Η Κυβέρνησή μας το έκανε!».

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμη
κα Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Αφορμή για την επιστολή αυτήν, την οποία αποστέλλω και στον κ. Υπουργό Υγείας, αποτελεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογρά­ψατε στις 28.3.2020 (Δ1α/ΓΠ.οικ. 21285 ΚΥΑ).

Ευθύς εξ αρχής, θα ήθελα να σας καταστήσω σαφές ότι δεν εκ­προσω­πώ κανέναν άλλον παρά τον εαυτό μου και μόνον, νομίζω όμως ότι οι σκέ­ψεις που ακολουθούν εκφράζουν την κοινή λογική και φυσικά τα αισθήματα πολλών συμπολιτών μας, μάλιστα και κατοίκων της Νότιας Αττικής και μεγάλου τμήματος της Ανατολικής, την εκκλησια­στική ευθύνη της οποίας έχω ως Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

Δεν αποτελεί κολακεία ούτε υποκρύπτει σκοπιμότητα το να εκφρά­σω τις ευχαριστίες μου και προς εσάς προσωπικά και προς την Κυβέρνηση για όσα πολλά και με περισσή σύνεση και τόλμη κάνετε για την προστασία και την ευημερία του λαού μας, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Παρά ταύτα, επιτρέψτε μου με όλον το σεβασμό στο πρόσωπο και στη θέση ευθύνης που κατέχετε να μοιραστώ κάποιες σκέψεις και ερωτή­ματά μου, όχι με διάθεση να σας ελέγξω, αλλά να συμβάλω κι εγώ στην καλύτερη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της Εκκλησίας μας, μάλι­στα ύστερα και από την χθεσινή σας Απόφαση (ΚΥΑ) και κάτω από τα δεδομένα των ημερών.

Σύμφωνα με αυτήν, συνεχίζεται η απαγόρευση όχι μόνο των θρησκευ­τικών συναθροίσεων, αλλά αυστηρώς και της τέλεσης ακολουθιών και της θείας λειτουργίας εντός των ιερών ναών.

1. Θεωρώ ότι η Απόφαση αυτή της Κυβέρνησης, η οποία όμως φέρει τη δική σας υπογραφή, παραβιάζει τα όσα διακηρύττονται περί των διακρι­τών ρόλων μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας. Ρόλος της πολιτείας ασφαλώς και είναι, στα μέτρα ευθύνης της για την προστασία του αγαθού της δημό­σιας υγείας, εφόσον έτσι κρίνει, να απαγορεύσει μεταξύ άλλων και τις θρη­σκευ­τικές συναθροίσεις. Η τέλεση όμως της θείας λατρείας για μας τους Ορθο­δόξους είναι αποκλειστικά «ρόλος», εμείς το ονομάζουμε αποστολή, και ευθύνη της Εκκλησίας. Συνε­πώς, μια απόφαση περιορισμού της θείας λα­τρείας δεν μπορεί να λαμβά­νεται μονομερώς από την πολιτεία, ή τουλά­χιστον χωρίς την σύμφωνη γνώ­μη της επίσημης Εκκλησίας ή πολύ περισσό­τερο με παράκαμψη ή και περιφρόνηση της Ιεράς Συνόδου. Βγήκαν δύο Αποφάσεις αγνοώντας παντε­λώς επίσημες Συνο­δικές Θέσεις και Αιτήματα χωρίς τη στοιχει­ώδη εκ προτέρων ενημέρωση ή συνεννόηση. Δεν είναι η Εκκλησία ένα άτακτο κοριτσάκι που του τραβάμε τα μαλλιά ή το χαστου­κίζουμε για να συμμορφωθεί. Ο θεσμικός σεβασμός τραυματίστηκε καίρια. Η Εκκλησία είχε και έχει πολύ λογικές λύσεις και προτάσεις στα πλαίσια της αποκλει­στικής αρμοδιότητάς της για να βοηθήσει την πολιτεία στον αγώνα της.

2. Απαγόρευση της θείας λατρείας δεν έχει γίνει ποτέ, ακόμη και από τα επισήμως ταυτιζόμενα με τον αθεϊσμό καθεστώτα, πλην του Εμβέρ Χότζα στην Αλβανία. Το σοβιετικό καθεστώς πολέμησε τη θρησκευτικό­τητα, εδίωξε την Εκκλησία, γκρέμισε ναούς, εξόντωσε κληρικούς, δεν απα­γό­ρευσε όμως τη λατρεία κεκλεισμένων των θυρών. Η Κυβέρνησή μας το έκανε!

3. Στις μέρες μας, κάτω από το καθεστώς της απειλής εξάπλωσης του κορωνοϊού, σε καμία άλλη χώρα πλην της Ελλάδας δεν έχει απαγο­ρευθεί η τέλεση της θείας λατρείας, ούτε στην Κύπρο, ούτε στις σλαβικές χώρες, ούτε στην Κορέα, ούτε στις εκκλησίες του Οικουμενικού Θρόνου. Εκεί το θέμα το ρύθμισαν οι αρμόδιες εκκλησίες μόνες τους, σεβόμενες ασφαλώς τις αποφά­σεις των κυβερνήσεων τους. Οι συναθροίσεις πάσης φύσεως, και οι θρησκευ­τικές, απαγορεύτηκαν, την λατρεία όμως κανείς δεν την ακούμπησε.

4. Με τη νέα Απόφαση (ΚΥΑ), ενώ επιτρέπεται η τέλεση θείων λειτουρ­γιών σε ναούς από όπου γίνεται αναμετάδοση μέσω τηλεοπτικού ή ραδιο­φωνικού σταθμού, ρητά απαγορεύεται η τέλεση σε ναούς με αναμετάδοση μέσω διαδικτύου. Γιατί αυτό; Το internet δημιουργεί μικρόβια και ιούς και η τηλεόραση όχι; Πού παραβιάζονται οι όροι υγιεινής προστασίας; Κάποιοι ναοί είναι ασφαλείς και οι υπόλοιποι όχι; Η διαδικτυακή αναμετάδοση δεν θα βοηθούσε να ελεγχθεί και η παρουσία κόσμου στους ναούς;

5. Το όλο πλαίσιο ως έχει προκαλεί για παράνομες υπεκφυγές με τέλεση λειτουργιών «κρυφά» ή εκεί που δεν περιλαμβάνει η ΚΥΑ, με συνέπειες που δύσκολα θα ελεγχθούν και τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τη δημόσια υγεία. Αν οι ιερείς τελούν λειτουργίες στα σπίτια τους, σε αποθήκες, σε σαλόνια, σε ουδέτερους χώρους, σε ξωκλήσια που η πολιτεία τα μετέτρεψε σε μουσεία και δεν είναι πλέον χώροι θρησκευτικών συνα­θροίσεων, με πολύ περισσότερα άτομα, αυτό δεν προκαλεί ανησυχία στην Κυβέρ­νηση; Θα ήταν πιο ασφαλές σε λίγα τετραγωνικά να συγκεντρώνονται κρυφά άτομα ανεξέλεγκτα σε αριθμό (μέλη οικογένειας, συχνά πολύτεκνης κ.λπ.) από το να τελεσθεί η λειτουργία παρουσία 3 ή 5 ή 10 ατόμων σε ένα χώρο 200 ή 400 ή και περισσότερων τετραγωνικών; Αυτές τις παρεκκλίσεις θα μπορούσε να τις απαγορεύσει η Εκκλησία, πώς όμως θα τις ελέγξει η πολι­τεία, αν δεν συνεργαστεί μαζί της;

6. Τα μέτρα αυτά πληγώνουν βαθιά τους εχέφρονες πιστούς και θα εξαγριώσουν αυτούς από τους οποίους θέλουμε να προστατευθούμε και τους οποίους δύσκολα ελέγχουμε. Πώς θα ελεγχθεί ο φανατισμός, η παρα­νοϊκή εμπάθεια, ο εξαγριωμένος παραλογισμός; Επιπλέον, διχάζεται και ο λαός και προκαλείται σύγχυση, όταν δεν υπάρχουν αιτιολογημένες απα­ντή­σεις και λογικά επιχειρήματα και εξηγήσεις. Ποιος να καταλάβει ότι 5 άτομα σε ένα χώρο 300 τετραγωνικών, όταν λειτουργούνται, απειλείται η δημόσια υγεία;

7. Από τα μέτρα δεν εξαιρούνται τα μοναστήρια. Εκεί γιατί επιτρέ­πεται η κοινή ζωή, η κοινή τράπεζα και ρητά απαγορεύεται η θεία λατρεία, τη στιγμή που οι συνήθως λίγες μοναχές ή μοναχοί θα μπορούσαν να δια­σκορπιστούν μέσα στον ναό; Τους αναγνωρίζονται όλα πλην της λατρείας που είναι το κέντρο της ζωής τους. Γιατί να μη γίνονται οι ακολουθίες κεκλει­σμένων των θυρών αποκλειστικά για τα μέλη της μοναστικής αδελφότητος;

8. Σας προτείνουμε να ερωτηθεί ο κ. Τσιόδρας και να αποφανθεί για το αν η τέλεση της θείας λατρείας από τους ιερείς με πέντε ή δέκα ανθρώ­πους στις μεγάλες γιορτές, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των όρων της Κυβέρνησης, ενέχει κίνδυνο μετάδοσης του ιού ή κάπως παραβιάζει το πνεύμα των μέτρων. Ας απαντήσει ο ίδιος και η ομάδα του με καθαρά επιστημονικά κριτήρια, όχι με βάση την ιδεολογία τους (τι πιστεύουν), αλλά αυστηρά στη βάση της επιστημονικής ειδικότητας τους (τι γνωρίζουν).

9. Έχει δημιουργηθεί το αίσθημα μιας εχθρικότητας και παράλογης πολε­μικής από την πλευρά της Κυβέρνησης προς την Εκκλησία ή ακόμη ότι έτσι υποθάλπεται η ύβρις, που κατά κόρον εκφράστηκε για το ιερότερο στοιχείο της πίστης των Ορθοδόξων, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Πώς αυτό θα εξαλειφθεί;

10. Την Εκκλησία φαίνεται πως δεν την έχει καταλάβει η Κυβέρνηση. Ίσως να φταίμε κι εμείς. Η πίστη είναι πολύ βαθύ στοιχείο υπαρξιακής δύναμης στην ψυχή μας. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να ζήσουμε, πολύ δε περισσότερο δεν υπάρχουμε. Αυτό έχει καίρια χτυπηθεί. Μας πνίγηκε η ζωή, μας κόπηκε η αναπνοή, μας απειλείται η ταυτότητα. Αυτό είναι η λειτουργία.

11. Αναγνωρίζουμε ότι τα μέτρα είναι προσωρινά, η κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, ότι στην ουσία το πρόβλημα είναι σε μία Κυριακή (5/4), στον Ακάθιστο Ύμνο (Παρασκευή 3/4) και στο Σάββατο του Λαζάρου (11/4). Ακολουθεί όμως η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Χωρίς τη συνεργασία της Εκκλησίας, με τραυματισμένη την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό, πώς είναι δυνατόν να ρυθμι­σθεί το όλο θέμα;

Κα Υπουργέ, σας ζητώ συγγνώμη αλλά ο σκοπός της επιστολής μου δεν είναι να σας ελέγξει, αλλά να βοηθήσει στην εξεύρεση μιας πιο ορθο­λογικής Απόφασης, πολιτικά συνετότερης και εκκλησιαστικά δικαιότερης. Η συνεννόηση με την Εκκλησία, η συνεργασία μαζί της και ο αμοιβαίος σεβα­σμός και εμπιστοσύνη είναι μονόδρομος.

Επίσης η επιστολή μου θα δημοσιευθεί όχι για να ασκήσει μικρο­νοϊκά κάποια πίεση ή να εκβιάσει με κοσμική αντίληψη, αλλά για να κριθεί δημό­σια ως προς τη λογική της και το φρόνημά της, γιατί τα μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση αφορούν τον δημόσιο βίο.

Η ισχύς της ΚΥΑ λήγει στις 11/4. Τί θα γίνει μετά; Είναι δυνατόν την Μεγάλη Πέμπτη που τιμούμε τον Μυστικό Δείπνο να μην τελέσουμε τη θεία Ευχαριστία; Είναι δυνατόν την Κυριακή των Βαΐων να μην ακουστεί το Ωσαννά στους ναούς μας, όπως έχουμε μάθει; Είναι δυνατόν τη Μεγάλη Παρασκευή να μη γίνει περιφορά του Επιταφίου μέσα στους ναούς; την Κυριακή του Πάσχα να απαγορεύσουμε το «Χριστός Ανέστη»; Είναι σαν να βάζουμε τον Χριστό μέσα στον τάφο πασχαλιάτικα και να Τον εμποδίζουμε να βγει. Εμείς πάντως πιστεύουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι ο Κύριος εξέρχεται και «ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος» και «εἰσέρχεται τῶν θυρῶν κεκλεισμένων». Και το κάνει πάντοτε. Και φέτος.

Το «Χριστός Ανέστη» πρέπει να ακουστεί, όχι μόνο στις καρδιές μας αλλά και σε όλους τους ναούς μας.

Περιμένουμε την κατανόηση σας και πριν πάρετε τις όποιες αποφά­σεις να συνεργαστείτε με τη Σύνοδό μας. Τα λάθη που έγιναν πρέπει να διορ­θωθούν, για να μην ακολουθήσουν τα μεγαλύτερα που δεν θεραπεύονται.

Με τιμή και σεβασμό

† Ο Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαος».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

175
σχόλια
 1. avatar ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΙΑΤΣΑ

  Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, ότι η κυβέρνηση πήρε τα καλύτερα μέτρα για όλους μας κι αν χρειαστεί, εξ αιτίας κάποιων ανεγκέφαλων, θα πάρει κι άλλα.
  Αλλά όσον αφορά στα της Εκκλησίας, θα έπρεπε να δώσει την άδεια να λειτουργήσουν οι εκκλησιές μας κεκλεισμένων των θυρών. Άλλωστε αυτή είναι η ζωή των σωστών κληρικών, η λειτουργία, η θεία κοινωνία.
  Νομίζω ότι η κυβέρνηση μπορεί να ξαναδεί το θέμα!!!!!

 2. avatar Β. Γεώργιος

  Τι θα αφήσουμε λοιπόν από το καλαθάκι στόμα μας, πάνω στο χωράφι μέρα; Αναστολές, φόβο, αδράνεια, υποκρισία, δόλο, ακύρωση, αυτοκατάργηση, υπεκφυγή κ.α. αυτά ως σπόρους θα σπείρουμε στην κάθε μέρα χωράφι;Αν σαν σπόρος καθημερινά φυτεύεται η αυτοακύρωση, την επομένη κιόλας έχει αρχίσει και ξεπροβάλει το κενό της ως απειλή.Όλες αυτές οι αναστολές, είναι μια γενική υποχώρηση. Το κακό δεν βρίσκει αντίπαλο και συνεχώς εισβάλει. Με αυτήν την καθημερινή τακτική της οπισθοχώρησής μας, να μην επεμβαίνουμε σε καθαρτική πράξη, στο τέλος, μπαζώνει παντού το κακό, για να το ξεπλύνει σε βάθος χρόνου ένας ακόμα πόλεμος.

 3. avatar Μετρο

  Σεβασμιωτατε αφού λέτε ότι σας έχουν καταργήσει θεσμικά γιατί δεν κάνετε αυτό που θέλει ο ορθόδοξος ελληνικός λαός?
  Να κάνετε λειτουργίες με ανοικτές τις εκκλησίες?

 4. avatar ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Δυστηχως αυτο το πολιτευμα δεν ειναι δημοκρατια.

 5. avatar Χχχχχχ!!!!!!

  Υβριστές του Μεσογαίας πολλοί
  Πολύ εύκολο
  Μιμητής του ένας μπορεί να γίνει;;;;;
  Το λακωνιζειν έτσι φιλοσοφειν

 6. avatar Χχχχχχ!!!!!!

  Υβριστές του Μεσογαίας χιλιάδες πολύ εύκολα.Ενας μα γίνει μιμητής του πολύ δύσκολο . Το λακωνιζειν έτσι φιλοσοφειν

 7. avatar Πιάσαμε πάτο καιρος να ανέβουμε

  Μας θυμώνουν περισσότερο με τον τρόπο τους αν μπορούσαν θα τις κρατούσαν κλειστές για πάντα.... οταν όμως τις ανοίξουν οι πιστοί θα ειναι διπλάσιοι από πριν περιμενουμε να δούμε πότε θα τελειώσει η δράση του Μητσοκιμ Γιογκ Ουκ

 8. avatar Douskas John

  Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών εγκρίθηκε το αίτημα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, για ένταξη και των εργαζομένων στους Ιερούς Ναούς και στις Ιερές Μονές στα μέτρα χορήγησης ειδικής αποζημίωσης.
  Επειδή εγώ δεν μιλάω με φανταστικούς φίλους σαν το παραπάνω ας μιλήσουμε λοιπόν για κάτι πραγματικό . Τα λεφτά τράγο .Ω ναι . Αυτό το γνωρίζεις πολύ καλά στους αιώνες που πουλάτε την παραμύθα. Η ΑΕ στην οποία είσαι υπάλληλος δεν έκανε ούτε μία δωρεά σε φαρμακευτικό υλικό όταν μεγάλες εταιρείες και απλοί άνθρωποι το έκαναν . Σου κάνω χάρη λοιπόν που σας ονομάζω εταιρεία γιατί είναι κάτι το οποίο δεν δικαιούστε . Αυτοί τουλάχιστον παράγουν . Προσφέρουν με το ανάλογο αντίτιμο βέβαια .Εσύ τι ακριβώς κάνεις για να πληρώνεσαι εκτός από το να λες παραμύθια και να χορεύεις τον χορό της βροχής?

  1. avatar eightblack

   1)Το να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει Θεός απαιτεί ίσως παραπάνω πίστη από το να πιστεύεις ότι υπάρχει και όσο παράλογη ή λογική είναι η μία άποψη/στάση τόσο είναι και ή άλλη. 2)Η πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύει στον Χριστιανισμό και ακολουθεί τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας. Μέρος αυτού αφορά και την εκτέλεση κάποιων μυστηρίων που βασίζονται στις Γραφές και η εκκλησία αναλαμβάνει την εκτέλεση τους.3)H εκκλησία είναι διαχωρισμένη απο το κράτος αλλα δεν είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.4)Ανεξάρτητα αν πιστεύουμε ή όχι και των όποιων αδυναμιών του κλήρου η εκκλησία έχει παίξει τεράστιο ρόλο στο να υπάρχει ακόμα η γλώσσα μας, η κουλτούρα μας, η εθνότητα, η ταυτότητα μας και τελικά εμείς οι ίδιοι. 5)Ανεξάρτητα αν πιστεύουμε ή όχι ακόμα και αν δούμε τον χριστιανισμό απλά σαν φιλοσοφία είναι εξέλιξη της αρχαία παράδοσης μας και είμαστε τυχεροί που επειδή επικράτησε αυτό δεν επικράτησε κάτι άλλο.6)Για τον συγκεκριμένο μητροπολίτη αν ψάξεις λίγο είναι πολύ εύκολο να δεις μέρος της προσφοράς του όπως για παράδειγα εγκαταστάσεις που έχει φτιάξει και συντηρεί για ηλικιωμένους και ασθενείς βαριών νοσημάτων.7)Η επιστολή του δεν πάει ενάντια στα μέτρα. Όπως συνεχίζουν να πηγαίνουν κάποιοι στη δουλειά τους απλά λέει ότι μπορεί να κάνει και αυτός τη δικιά του, λειτουγια χωρίς πιστούς με όσους είναι απαραίτητοι τηρουμένων των αποστάσεων και πιθανόν να κάνει stream για όσους θέλουν να το δουν απο τα σπίτια τους.

   1. avatar Στον eightblack

    Τα είπες πολύ ωραία, και σε ευχαριστώ ως απλός Χριστιανός Ορθόδοξος.

  2. avatar Πληροφορήσου

   πρώτα τι κάνει και μετά μίλα. Και διάβασε προσεκτικά τι είπε και μετά μίλα.

  3. avatar Fake news

   Αυτό ζητήθηκε μόνο για τους νεωκόρους και τους ψάλτες που δεν έχουν άλλη δουλειά.

 9. avatar Jack2

  Τα τζαμιά ανοικτά και οι εκκλησίες κλειστές. Ο κόσμος ακοινώνητος , αλειτούργητος, τόσες μέρες, παιδιά μεγάλοι, και ποιοί οι υπεύθυνοι; Είναι υπεύθυνη στάση αυτή;

 10. avatar Ellraiser

  Χριστός:
  -Φέτος το Πάσχα δεν πρόκειται να κατέβω θα ανεβείτε εσείς επάνω.......!

 11. avatar Μαρία anto

  Δεν είναι απλός παππάς είναι επιστήμονας......... ήταν στην nasa και στο Χάρβαρντ.. πολύ μορφωμένος και με άποψη έχει πολύ δυνατό βιογραφικό σίγουρα ξέρει τι λέει
  οι περισσότεροι ανοίγουν το στόμα τους και\" χάφτουν\" γιατί να μην λάβουμε υπόψιν μας τα λόγια του από ένα τέτοιο άνθρωπο δεν έχουμε να χάσουμε

  1. avatar Το επιστημονιλίκι του

   Έχει τελειώσει από τη στιγμή που έγινε παππάς.
   Μην ακούμε λοιπόν αηδίες ότι είναι επιστήμονας ενώ πιστεύει ότι ότι ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και από το πλευρό του την Εύα.
   Οk?

   1. avatar Ηλίας Κ.

    Ενώ εσύ καί οι \"επιστήμονές\" σου έχετε απόδειξη ότι δέν τόν έπλασε! Αποφασίστε πρώτα πότε φτιάχτηκε ο κόσμος, που ανά διετία διορθώνετε κατά μερικά ...εκατομμύρια χρόνια καί μετά μιλάτε γιά τό βιογραφικό τού Μεσογαίας!

 12. avatar Ελπίζω να σας καθησύχασε όλους

  Ελπίζω να σας καθησύχασε και ικανοποίησε όλους ο Ιερώνυμος με τις ανακοινώσεις της Ι.Σ.
  Νομίζω όμως ότι όλοι επίσης, δεν έχουμε καταλάβει το αληθινό νόημα του χριστιανισμού και της Διδασκαλίας του Χριστού. Δεν είναι τυχαίο που όλο έλεγε \"ο νοών, νοήτω\", \'η \"ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω\" και πρέπει να μην κάνουμε τους ξερόλες, γιατί δεν ξέρουμε αν έχουμε πνευματικά ώτα και νου, μόνο ο θεός το ξέρει.... Καλύτερα να διαβάζουμε τα κείμενα των φωτισμένων Τριών Ιεραρχών, αντί να λογομαχούμε περί όσων δεν ξέρουμε...

 13. avatar Η Ιερά Συνοδος

  κάνει ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ (δε συναντιόνται)
  Και άλλοι ζητούν να ανοίξουν οι εκκλησίες.

  Ύπνος βαθύς!!
  Σκοτάδια

  1. avatar Είπαμε,

   να λειτουργούνται, αλλά με 5 άτομα. Διαβάστε και όσα λέει ο Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας).

 14. avatar Παρακαλώ,

  διαβάστε και κανένα βιβλίο του Μεσογαίας (\"Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός\", \"Αν υπάρχει ζωή, θέλω να ζήσω\").

 15. avatar lazio

  Ναι έστειλες επιστολή στην κεραμέως αλλά Ενώπιον του Αρχιεπισκόπου, μιλιά δεν βγάζεις και εσύ. και μας λες για επιχείρημα τον Χόντζα ΟΤΑΝ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ διάβασε σήμερα τον κυρ- μανώλη, ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΕΝΒΕΡ. Τα χεις παντελώς χαμένα και εσύ παπούλη. Οσο δεν αντιτάσσεσθε στον Ιερώνυμο, σας παρακαλώ την σιωπή σας....

 16. avatar Οι περισσότεροι

  δεν έχουν καταλάβει τι λέει ο Σεβασμιότατος. Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει όλοι οι ναοί της Ελλαδικής Εκκλησίας, για δεύτερη φορά στην ιστορία του κόσμου μετά την Αλβανία του Χότζα, με εξαίρεση τους καθεδρικούς ναούς. Η θεία λειτουργία έπρεπε να τελείται κανονικά, σε κάθε ναό, με την παρουσία του ιερέα, του ψάλτη, του νεωκόρου και του επιτρόπου, όπως γίνεται και στις άλλες εκκλησίες, εκτός Ελλάδος, και στους ναούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τώρα, ακόμα και οι ιερείς μένουν ακοινώνητοι. Η θεία λειτουργία δεν είναι θέαμα.

  1. avatar Ούτε καν

   οι καθεδρικοί ναοί των δήμων λειτουργούνται. Μόνον ένας σε κάθε Μητρόπολη.

 17. avatar Πάνος 1982

  Πολύ λογικά επιχειρήματα.Σε άλλες ορθόδοξες χώρες οι λειτουργίες γίνονται έστω με δύο τρία άτομα.Πέρα από θρησκεία,από άποψη δημοκρατίας έχει επίσης πολύ δίκιο.Μπορεί κάποιος να απαντήσει ένα προς ένα;

 18. avatar Με όλο το σεβασμό

  όχι στο πρόσωπό σου αλλά στο ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΩΣΩΠΕΙΣ με αναγκάζεις σαν ΘΕΟΣΕΒΟΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ να σου εκφράσω,λίαν επιεικώς την λύπη μου για ορισμένους από εσάς ΕΥΤΥΧΩΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ, για την ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ που μπορεί να παρασύρει κάποιους να κάνουν κάτι αντίθετο όχι με τα μέτρα της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ αλλά με την ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εχω κάνει και ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΠΑΣΧΑ εν πλώ ΚΑΤΑΜΕΣΙΣ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ η και στη ξενιτιά.Κάθε σπίτι έχει εικονίσματα για να προσευχηθείς και ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ να παρακολουθήσεις τη ΘΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.Κατά την ταπεινή μου ΑΠΟΨΗ .Δεν είμαστε ΣΟΒΙΕΤΙΑ ΕΔΩ και τίποτα δεν θα επηρεάσει την ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ακόμα και να αναγκαστούμε να γίνουμε ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Εγώ στη ΘΕΣΗ ΣΑΣ θα ανασκεύαζα και θα συμβούλευα τους πιστούς να ακολουθήσουν τη ΛΟΓΙΚΗ.

  1. avatar Αλλος

   Μα η θρησκεία προϋποθέτει το θάνατο της ΛΟΓΙΚΗΣ.

   1. avatar Ένας άλλος

    Ο Θεός έβαλε και τη λογική στον άνθρωπο, αρκεί να ξέρει να τη χρησιμοποιεί σωστά. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει δεν έχει πίστη ούτε σωστή χρήση της λογικής.Όταν λες ότι το σπίτι σου το έφτιαξε κάποιος αλλά το σύμπαν έγινε μόνο του, δεν έχεις ούτε τη στοιχειώδη λογική.Οι αρχαίοι Έλληνες, οι θεμελιωτές της σύγχρονης λογικής, το είπαν αυτό χωρίς να είναι χριστιανοί.Εσύ δεν είσαι λογικός.Όσο πετάς επομένως την ίδια ανοησία τόσο πιο πολύ κατεβάζεις τον εαυτό σου.

   2. avatar Θα μπορούσατε

    να ρωτήσετε τον ίδιο.

 19. avatar Ο χαρακτηρισμός “ζωα” επιστρέφεται

  Αν ανοίξουν οι εκκλησίες, οι ασυνείδητοι θα τις γεμίσουν!
  Αυτό ειναι δεδομένο.
  Η αστυνομία δε μπορεί να κυνηγά από πίσω τέτοιες καταστάσεις, έχει άλλα ΠΙΟ σοβαρά να ασχοληθεί.
  ΓΙ\' ΑΥΤΌ εφαρμόστηκε το μέτρο.

  1. avatar Θα λειτουργούνται

   κεκλεισμένων των θυρών. Μόνο ο Χότζα τις έκλεισε όλες. Σήμερα -μόνο στην Ελλάδα- λειτουργούνται ελάχιστες.

 20. avatar Πολυ

  Πολυ ωραια τα γραφει. Διαβαστε προσεκτικα ρε ζωα. Δηλαδη αν παει ο ιερεας με τον ψαλτη που ειναι ο κινδυνος; ελεος πια σουπερ μαρκετ δεν πατε, λεφτα δεν πιανετε, το σκυλι σας δεν το βγαζετε; ωρες ωρες νομιζω οτι το iq σας ειναι προβατου

  1. avatar ΜΠΟΓΙΑΣ

   Όταν ένας άνθρωπος είναι ελεύθερος από την θρησκεία, έχει περισσότερες πιθανότητες να ζήσει μια φυσιολογική και υγιή ζωή.

   1. avatar @@

    Αν κρίνω από εσένα, δικαιώνονται πλήρως οι πιστοί.

   2. avatar 6926

    σαν μπογιας που εισαι απλα γραφης για να φραμπαλιζης αυτό που δεν γνωριζης και ουτε
    προκειται ,αλλα πιστεψε το για ατομα σαν και εσενα [σχιζοτυποι χαρακτήρες]
    ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
    ΣΑΣ
    ΣΥΜΦΕΡΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει