Διευκρινήσεις για ύψος των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους για τις ζημίες σε κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις, τα κριτήρια για τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ, το ακατάσχετο των ενισχύσεων αλλά και τις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ τον ΕΝΦΙΑ και να επιστρέψουν στο δημόσιο τα ποσά που έλαβαν και μάλιστα εντόκως δίνει η ΑΑΔΕ.

Σε αναλυτική εγκύκλιο για την εφαρμογή των μέτρων στήριξης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές του Ιουλίου-Αυγούστου 2021 αποσαφηνίζονται τα εξής:

  1. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση για ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως αυτές περιγράφονται στην τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% της κατά πλήρη κυριότητα αξίας των ακινήτων, όπως αυτά υπολογίζονται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ.). Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.
  2. Τα ποσά της στεγαστικής συνδρομής για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, της αποζημίωσης οικοσκευής, της ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων και της εφάπαξ ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό επιστρέφονται υποχρεωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο από αρμόδια για την εξόφληση και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού όργανα, διαπιστωθεί μη τήρηση των προβλεπόμενων όρων ή αυτός που έλαβε την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχο. Ειδικά για τις ενισχύσεις στις επιχειρήσεις επιβάλλεται η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  3. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και φάκελος για στεγαστική συνδρομή, ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος μετά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή το ποσό στεγαστικής συνδρομής είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, επιστρέφεται εντόκως στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
  4. Οι ενισχύσεις στους πληγέντες δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Επίσης δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα
  5. Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2021, 2022 και 2023:
    α) τα ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές από την 21/05/2021 μέχρι την 2/09/2021, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους έχουν Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας, που τα χαρακτηρίζει ως επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση, ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδονται έως τις 28/2/2022, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.
    β) τα αγροτεμάχια, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν βεβαίωση καταστροφής από τα αρμόδια τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ), η οποία έχει εκδοθεί μέχρι την 28/02/2022, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Ειδικά για το έτος 2021 απαλλάσσονται τα ακίνητα που βρίσκονται στους δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού της Περιφερειακής ενότητας Ευβοίας, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό. Η απαλλαγή χορηγείται μετά από αίτηση που υποβάλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr». Εφόσον μετά τη χορήγηση της απαλλαγής, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, ο ΕΝΦΙΑ βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ και εντόκως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της βεβαίωσης μήνα
TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.