Νομοθετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ξεμπλοκάρει την εφαρμογή του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών , το οποίο έχει «κολλήσει» λόγω αλλαγών που ζήτησε στο νομικό πλαίσιο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπενθυμίζεται πως το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαβίβασης αιτημάτων άρσης του τραπεζικού απορρήτου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, την Οικονομική Αστυνομία, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και την Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών και στην άμεση λήψη των σχετικών απαντήσεων.

Η πρόσβαση των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών θα πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία δεν θα λειτουργεί απλώς ως μοναδικός κόμβος διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των αρχών αυτών και των πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και ως αποθετήριο των αιτημάτων και των απαντήσεων (ένα μήνα μετά τη λήψη των πληροφοριών θα διαγράφονται οι επονομαζόμενες «ευαίσθητες πληροφορίες», δηλαδή το περιεχόμενο των απαντήσεων). Ακόμη, θα προβλέπεται η πρόσβαση των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών όχι μόνο στα βασικά στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και σε επιπλέον στοιχεία, όπως για παράδειγμα στο πρόσημο του λογαριασμού, στο υπόλοιπο και στην ημερομηνία τελευταίας κίνησης του λογαριασμού.

Αν και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου συντάξει το σχέδιο υπουργικής αποφάσεως για την ενεργοποίηση και λειτουργία του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, αυτό δεν έλαβε την έγκριση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία ζήτησε να υπάρξει πρόσθετη νομοθετική αποσαφήνιση κάποιων κρίσιμων ζητημάτων.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Αρχής

«Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων από δημόσιες αρχές λειτουργεί και αναπτύσσει τις συνέπειές της στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της αρχής της νομιμότητας.

Επιπλέον, στο βαθμό που η προβλεπόμενη επεξεργασία συνιστά περιορισμό του ατομικού δικαιώματος του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού, θα πρέπει να ορίζεται γενικώς και αντικειμενικώς με τυπικό νόμο ή κατόπιν ειδικής νομοθετικής εξουσιοδότησης με διάταγμα, να δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, να τελεί σε πρόδηλη λογική συνάφεια με τον επιδιωκόμενο σκοπό, να είναι πρόσφορη, κατάλληλη και αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να μην θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος και να μην απονέμει στη Διοίκηση ευρεία διακριτική ευχέρεια.

Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο η σκοπούμενη επεξεργασία να προβλέπεται σε νομοθετική διάταξη, η οποία θα αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, δηλαδή τον υπεύθυνο επεξεργασίας, το σκοπό αυτής, τα δεδομένα τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας και το χρόνο τήρησης αυτών καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων.

Με ειδικότερη νομοθετική εξουσιοδότηση επιτρέπεται να ανατεθεί στον κανονιστικό νομοθέτη η ρύθμιση ειδικότερων, τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων, όπως ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου συστήματος, δηλαδή οι τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων για τη λειτουργία του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών εφαρμογών, τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.