Νέα παράταση μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου έλαβαν χιλιάδες φορολογούμενοι για να προσκομίσουν στις εφορίες τα παραστατικά που υπέβαλαν με το Ε1 προκειμένου να εκκαθαριστούν οι φορολογικές δηλώσεις τους.

Το υπουργείο Οικονομικών είχε προσδιορίσει με νόμο την καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών των παραπάνω φορολογουμένων στις ΔΟΥ για την προσεχή Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, ωστόσο χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν λάβει mail ή μήνυμα στο Taxisnet, στο οποίο αναφέρεται ότι : «Κατά την εξέταση των στοιχείων που δηλώσατε με την δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, προέκυψε η ανάγκη ελέγχου των παραστατικών που πιστοποιούν την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να προσκομίσετε ή να αποστείλετε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εκτύπωση της δήλωσης με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος, μέχρι 26.9.2013. Σε αντίθετη περίπτωση η δήλωσή σας θα προωθηθεί για έλεγχο».

TAGS