Με νέες παρεμβάσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την στεγαστική κρίση και το ράλι που καταγράφεται στις τιμές των ενοικίων στην αγορά. Οι αλλαγές που βρίσκονται στα σκαριά προβλέπουν μεταξύ άλλων την επιβολή χρονικών περιορισμών στο πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων και αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς.

Μια πρώτη γεύση των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται έδωσε ο Αλέξης Πατέλης, επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, ο οποίος μιλώντας στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ ανέφερε ότι οι αλλαγές που θα δρομολογηθούν μετά το καλοκαίρι θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στα χρονικά όρια των μισθώσεων και στη φορολόγησή τους. Τόνισε, επίσης, ότι θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής για την ομαλή εφαρμογή των νέων μέτρων.

Ακίνητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν:

  1. Καθιέρωση αριθμητικών, τοπικών και χρονικών περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση ανά έτος με βάση τη διάταξη νόμου που ορίζει ότι «με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση.
  2. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.
  3. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.
  4. Να οριστεί μέγιστος αριθμός ακινήτων που θα εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά δήμο με αρμόδιους παράγοντες να αναφέρουν ότι θα πρέπει σε κάθε περιοχή να καταγραφούν οι ανάγκες για στέγαση, το ύψος των ενοικίων, ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση.
  5. Aύξηση του αριθμού των φυσικών προσώπων με ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση που θα υποχρεωθούν να ανοίξουν βιβλία καθώς και κίνητρα σε ιδιοκτήτες προκειμένου να διαθέσουν τα σπίτια για μακροχρόνια μίσθωση.

Τι ισχύει σήμερα

Ακίνητα

Το πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που εφαρμόζονται από την αρχή του έτους προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων. Επιβαρύνονται πλέον με ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ 13%.
  • Σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις επιβάλλεται «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», το οποίο κλιμακώνεται από 0,5 έως 10 ευρώ την ημέρα.
  • Το πρόστιμο για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ανέρχεται στο 50% των ακαθάριστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο στις 5.000 ευρώ.
  • Τέθηκε όριο 60 ημερών στη διάρκεια μιας μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια.
  • Στην περίπτωση που διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.