Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

Περιλαμβάνει την αναστολή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης


ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18:33
25/11/2014
Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
4
loading

Τροπολογία με θέμα «ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων» κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλος «έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

«Είναι βέβαιο ότι η ουσιαστική και πλήρης αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη ριζική ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη κατέθεσε Πρόταση Νόμου με ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και την προστασία των οφειλετών, οι οποίες συνιστούν μια άμεση, αναγκαία και μη επιδεχόμενη αναβολή παρέμβαση, για την ανάσχεση της καταστρεπτικής πορείας της οικονομίας και της κοινωνίας και αποτελούν ένα πρώτο δείγμα γραφής της δέσμευσης για την κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων στο σκληρότερο πυρήνα τους, δηλαδή, την εσωτερική υποτίμηση, την φτωχοποίηση, την άλωση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, την εξαθλίωση και την καταρράκωση του ηθικού των πολιτών.

Με την Πρόταση Νόμου ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, προτείνει:

Α) Τη ρύθμιση του συνολικού ποσού της οφειλής μέχρι και σε 84 μηνιαίες δόσεις, ενώ το ετήσιο σύνολο των καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη, όπως αυτό βεβαιώθηκε το προηγούμενο της υπαγωγής στην ρύθμιση οικονομικό έτος. Σε περίπτωση υπέρβασης του 20%, οι δόσεις επεκτείνονται αναλογικά μέχρι την εξάλειψη της υπέρβασης. Τα ποσά που υπάγονται στην παραπάνω ρύθμιση προσαυξάνονται με 0,5% μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Σε κάθε περίπτωση τα ήδη βεβαιωμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του αρχικώς οφειλόμενου κεφαλαίου.

Β) Την αναστολή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κάθε μορφής που έχουν ασκηθεί ή απειλούνται κατά του οφειλέτη από τις ισχύουσες διατάξεις, από τον χρόνο υποβολής της αίτησης ρύθμισης μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης, υπό τον όρο καταβολής των δόσεων και των τρεχουσών δόσεων προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, αναστέλλονται το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών μετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στην ρύθμιση.

Γ) Την κατάργηση του χαρακτηρισμού του ποινικού αδικήματος της μη πληρωμής χρεών προς το δημόσιο ως διαρκούς και την εισαγωγή ως νέου λόγου για τη δυνατότητα του δικαστηρίου να κρίνει την πράξη ατιμώρητη, την αντικειμενική και ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής.

Με την παρούσα τροπολογία και σε συνέχεια της ανωτέρω Πρότασης Νόμου:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οφειλές στα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων αφορούν σε αυτασφάλιση και όχι σε εργοδοτικές εισφορές, εξειδικεύονται οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη διασφάλιση επαρκών κοινωνικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, στο πλαίσιο της αναγκαίας προσπάθειας για την ανασύνταξη και τη διατήρηση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αύξηση των εσόδων των Ταμείων.

Είναι επιτακτική η προσωρινή θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για τη στήριξη των οφειλετών του ΟΑΕΕ και των λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι, λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας που προκαλείται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ταμειακής ρευστότητας. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, σε ρύθμιση έχουν υπαχθεί ελάχιστοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ σε σύνολο 750.000 ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ στις 31/12/2013, οι 370.000 ενεργοί ασφαλισμένοι, δηλαδή 1 στους 2, αδυνατούν να πληρώσουν τις τρέχουσες εισφορές τους.

Για ένα μεταβατικό στάδιο και ειδικά εν μέσω κρίσης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κλάση, στην οποία μπορούν να ανταποκριθούν. Με αυτές τις προβλέψεις υπολογίζεται μάλιστα ότι θα ενεργοποιηθούν περίπου 200.000 οφειλέτες στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ, που λόγω των σημερινών οικονομικών δυσχερειών βρίσκονται σε ουσιαστική αναστολή της ασφαλιστικής τους ικανότητας. Ταυτόχρονα, για να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες σε ρύθμιση θα πρέπει να μπει ένα επιπλέον όριο στις προσαυξήσεις ειδικά για τους οφειλέτες στον ΟΑΕΕ και τα λοιπά Ταμεία Αυτοαπασχολούμενων.

Επίσης, στην παρούσα περίοδο βαθιάς ύφεσης, είναι επιτακτική η ανάγκη αναστολής, χωρίς προϋποθέσεις, των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων των οφειλετών σε Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, δεδομένου ότι η λήψη τέτοιων κατασταλτικών μέτρων οδηγεί σε αδιέξοδο και τους οφειλέτες και τα Ταμεία.

Τέλος, με την παρούσα αντιμετωπίζεται προσωρινά το κατεπείγον κοινωνικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους. Λόγω της αδυναμίας πληρωμής των τρεχουσών εισφορών, οι επαγγελματίες δεν μπορούν να θεωρήσουν βιβλιάριο ασθενείας, ενώ οι εισφορές για τον κλάδο υγείας καταλογίζονται για το αντίστοιχο διάστημα. Παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ επεξεργάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο για την κάλυψη όλων των ανασφάλιστων πολιτών και την πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας, με την παρούσα τροπολογία εισάγεται ως άμεσο μέτρο και για λόγους ισότητας η εναρμόνιση των ρυθμίσεων των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων με ό,τι ισχύει για τους μισθωτούς. Το δικαίωμα δηλαδή για παροχές ασθένειας θα πρέπει να ισχύει για τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει δύο (2) τουλάχιστον μηνιαίες εισφορές (50 ένσημα) ανά έτος, και ανεξάρτητα από τυχόν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα Ταμεία. Παράλληλα, για όσους ασφαλισμένους πραγματοποίησαν αποδεδειγμένα, κατά την περίοδο που δεν είχαν θεωρημένο βιβλιάριο ασθενείας, ιδιωτικές δαπάνες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ο ΣΥΡΙΖΑ επεξεργάζεται σχέδιο αποκατάστασής τους, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή με επόμενη τροπολογία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τονίσει ότι η Πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει σε μια νέα επεξεργασία των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και εργασιακών διατάξεων που αφορούν τους ασφαλισμένους σε Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, διότι πολλές από τις ισχύουσες, σε σχέση τουλάχιστον με αυτές των υπολοίπων ασφαλιστικών φορέων, έχουν σχεδόν τιμωρητικό χαρακτήρα.

Πέρα από τα βιοποριστικά τους προβλήματα, οι ασφαλισμένοι καλούνται να αντιμετωπίσουν και εκείνο της ποινικοποίησης της οφειλής τους προς τον ΟΑΕΕ, με νόμο του 1967 (άρθρο 1 του α.ν. 86/1967) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι πρόκειται για αυτασφάλιση και όχι για εργοδοτικές εισφορές. Για την εξασφάλιση των οφειλών ο ΟΑΕΕ διαθέτει επαρκή ένδικα μέτρα (αστικά και διοικητικά). Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους, οι οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα δεν είναι δυνατό να συνιστά ποινικό αδίκημα.

Παράλληλα, για την έναρξη συνταξιοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν πρέπει να ξεπερνά, προσαυξημένο με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, το ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ δίνεται η δυνατότητα παρακράτησης από τη σύνταξη σε 40 μηνιαίες δόσεις. Στις παρούσες συνθήκες, όμως, τα οφειλόμενα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ασφαλισμένοι με θεμελιωμένα δικαιώματα, ήδη και χωρίς την προσμέτρηση του χρόνου για τον οποίο οφείλουν εισφορές, καθιστώντας επιβεβλημένη την αύξηση του ορίου και μάλιστα της κύριας μόνο οφειλής, καθώς και την επιμήκυνση των δόσεων.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 1

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως 31/12/2017, οι ασφαλισμένοι των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία.

Άρθρο 2

Για το διάστημα από 1/1/2010 έως 31/12/2017, για όσους ασφαλισμένους των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις - πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις - επί των οφειλόμενων εισφορών και όσες έχουν καταλογισθεί, διαγράφονται. Εάν ήδη έχει καταβληθεί για το ως άνω χρονικό διάστημα υπερβάλλον ποσό, μέσω υπαγωγής σε ρυθμίσεις, αυτό συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές.

Άρθρο 3

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως 31/12/2017, αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων των οφειλετών σε Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων.

Άρθρο 4

Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων ισχύει για τα έτη 2014 – 2017 για τους ασφαλισμένους που καταβάλλουν δύο (2) τουλάχιστον μηνιαίες εισφορές ανά έτος. Το δικαίωμα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει και για ασφαλισμένους με ληξιπρόθεσμα χρέη, εφόσον καταβάλουν εφάπαξ τις ως άνω δύο (2) μηνιαίες απαιτούμενες εισφορές.

Άρθρο 5

Αίρεται η ποινικοποίηση της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. Η εκτέλεση ποινών που επιβλήθηκαν ματαιώνεται και, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.

Άρθρο 6

Α) Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) επιτρέπεται η συνταξιοδότηση και η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που προβλέπουν οι καταστατικές διατάξεις κάθε Ταμείου Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, εάν το ποσό κύριας οφειλής δεν ξεπερνά τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

Β) Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις - πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις - επί των οφειλόμενων εισφορών, για το διάστημα μετά τη διακοπή της επιχείρησης στην εφορία.

Κατά τα λοιπά, έως 31/12/2017, η συνολική οφειλή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας.

Γ) Προς ολική ή μερική εξόφληση των οφειλόμενων ποσών δύναται να συμψηφίζεται με συμφωνία του ασφαλισμένου έως και το 100% των ποσών συντάξεων που δικαιούται ο συνταξιούχος για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης. Το υπόλοιπο της οφειλής συμψηφίζεται ή παρακρατείται από τα ποσά των μηνιαίων συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60 (5 έτη). Το επιπλέον των 50.000 € ποσό κύριας οφειλής πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός των αμέσως επόμενων 12 μηνών ή σε 12 μηνιαίες δόσεις από την κοινοποίηση στον υποψήφιο συνταξιούχο του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφουν την τροπολογία είναι οι: Στρατούλης Δημήτρης, Λαφαζάνης Παναγιώτης, Κουρουμπλής Παναγιώτης, Δρίτσας Θοδωρής, Μητρόπουλος Αλέξης, Αγαθοπούλου Ειρήνη, Αθανασίου Νάσος, Αμανατίδης Γιάννης, Αμμανατίδου Λίτσα, Βαλαβάνη Νάντια, Βαρεμένος Γιώργος, Βούτσης Νίκος, Γάκης Δημήτρης, Γελαλής Δημήτρης, Γεροβασίλη Όλγα, Γεωργοπούλου Σαλτάρη Έφη, Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος, Διακάκη Μαρία, Δριτσέλη Παναγιώτα, Ζαχαριάς Κώστας, Ζερδελής Γιάννης, Καλογερή Αγνή, Κανελλοπούλου Μαρία, Καραγιαννίδης Χρήστος, Καραγιουσούφ Αϊχάν, Κατριβάνου Βασιλική, Καφαντάρη Χαρά, Κοδέλας Δημήτρης, Κοντονής Σταύρος, Κριτσωτάκης Μιχάλης, Κυριακάκης Βασίλης, Μαντάς Χρήστος, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μιχαλάκης Νίκος, Μιχελογιαννάκης Γιάννης, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Μπόλαρη Μαρία, Ουζουνίδου Ευγενία, Παναγούλης Στάθης, Πάντζας Γεώργιος, Παπαδημητρίου Μάνια (Γεσθημανή), Πετράκος Θανάσης, Σταθάς Γιάννης, Σταμπουλή Αφροδίτη, Συρμαλένιος Νίκος, Τριανταφύλλου Μαρία, Τσουκαλάς Δημήτρης, Χαραλαμπίδου Δέσποινα και Χατζησοφιά Άννα.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

4
σχόλια
 1. avatar ΚΟΥΙΜΙ

  ΑΠΟ 653 ΕΥΡΟ ΠΟΥ ΕΠΕΡΝΑ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝΕ 210 ΠΟΣ ΘΑ ΖΗΣΩ ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΓΗΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΑΣΤΕΓΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΣ ΣΠΗΤΗ ΧΡΟΣΤΑΓΑ 2000 ΚΑΙ ΕΓΗΝΑΝ 8400 ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΑΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ 653 ΕΥΡΟ ΒΑΛΑΝΑΙ 210 ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΟΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩ

 2. avatar Γεωργιάδης Γιώργος

  Σωστός ο νόμος, και θα βοηθήσει πολύ κόσμο , αλλά εδώ υπάρχει κάποια ατέλεια . Όταν είσαι 70 ετών και το χρέος είναι 39000 ευρώ και μηδέν εισόδημα,και έχεις υποβάλει αίτηση για την σύνταξη από τις 14/4/2014 , και δεν έχεις λάβει την κοινοποίηση της οφειλής , δικαιούσαι αναδρομικά από την σύνταξη. Όταν κάνεις αίτηση για την ρύθμιση αυτή , χάνεις τα αναδρομικά που ειναι 16 μήνες και προσθέτουν ακόμα 18 μήνες που δεν θα παίρνεις σύνταξη άρα έχουμε 34 μήνες που σου κρατάνε την σύνταξη και όχι 18. Στην περίπτωση που είναι μειωμένη η σύνταξη , για παράδειγμα 800 ευρώ, και έχεις λάβει τα 360 ευρώ επί 18 μήνες θα πρέπει να επιστρέψεις εφάπαξ 8000 ευρώ περίπου, για να δικαιούσαι σύνταξη.

 3. avatar Χρήστος

  Μα αφού διατείνονται πως θα γίνουν Κυβέρνηση σύντομα, γιατί κατεβάζουν τροπολογίες;
  Μα είναι απλό! Λένε στους οπαδούς τους: Κοιτάξτε τι θα κάνουμε όταν έλθουμε Κυβέρνηση!
  Βέβαια, πρώτος που το δίδαξε ήταν ο ΓΑΠ. Κατέθετε τροπολογίες για την Cosco, τον ΟΤΕ και την Ολυμπιακή.
  Τα υπόλοιπα όλοι τα γνωρίζουμε.

  1. avatar ΟΙΩΝΟΣ

   τελικά έχετε όλοι μια μανία με το παρελθόν...
   κυρίως να το αλλάξετε...
   ασχοληθείτε με το παρόν αν σας βαστάει και αφήστε αυτά για κανα χωριανό σας.
   πες μας τώρα χρηστάκη τι πρεσβεύει ο [...] σαμαράς σου και άσε τα κουταχόρτα για την παρέα σου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει