Έρευνα αξιολογεί τις επιδόσεις των ελλήνων μαθητών

Τι είχε δείξει η μελέτη τα προηγούμενα χρόνια για το επίπεδο στη χώρα μας


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
18:42
17/02/2015
Έρευνα αξιολογεί τις επιδόσεις των ελλήνων μαθητών
loading

Από τις 2 Μαρτίου 2015 έως και 3 Απριλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η διεθνής έρευνα PISA 2015 και θα συμμετάσχουν 231 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια ανά την Ελλάδα. Τα σχολεία αυτά έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία.

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην έρευνα είναι υποχρεωτική. Η έρευνα που αποτελείται από ένα γνωστικό τεστ και ένα ερωτηματολόγιο θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των σχολικών μονάδων.

Η έκτη έρευνα PISA θα εστιάζει στον εγγραμματισμό στις Φυσικές Επιστήμες. Στο PISA 2015 θα διερευνηθούν, επίσης, αλλά με συνοπτικότερο τρόπο, το γνωστικό επίπεδο και οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά, καθώς και, για πρώτη φορά, στη συνεργατική επίλυση προβλήματος.

Η έρευνα PISA 2015 θα διεξαχθεί στη χώρα μας μόνο ηλεκτρονικά και αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτή περισσότερες από 70 χώρες (οι μισές, περίπου, από τις οποίες είναι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ). Από την Ελλάδα θα λάβουν μέρος, όπως προειπώθηκε, 231 σχολεία και περίπου 6.300 μαθητές, ενώ το 2012 είχαν πάρει μέρος 192 σχολεία και περίπου 5.000 μαθητές.

Τι αξιολογεί το PISA

1. Αξιολογεί τη βασική κατανομή των γνωστικών ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (αλλά και των αντιπροσωπευόμενων από αυτούς) μαθητών.

2. Μας δείχνει σε ποιο βαθμό οι ικανότητες και οι δεξιότητες των μαθητών (στο γνωστικό πεδίο, αλλά και στην κριτική αντιμετώπιση των ζητημάτων που κατά καιρούς ανακύπτουν) σχετίζονται με τις δημογραφικές, τις κοινωνικές, τις οικονομικές και -βεβαίως- τις εκπαιδευτικές μεταβλητές.

3. Αποκαλύπτει όψεις των αλλαγών στις μαθητικές επιδόσεις, αλλά και τη συνάφεια μεταξύ επιπέδου των μαθητών και των διαφορετικών τύπων ή μεταβλητών του μαθησιακού περιβάλλοντός τους.

4. Αποτιμά πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι οι μαθητές, προκειμένου να αντιμετωπίζουν ζητήματα της καθημερινής τους ζωής.

5. Αποκαλύπτει το βαθμό, κατά τον οποίο μπορούν οι 15χρονοι μαθητές να συμμετέχουν με πληρότητα και ισοτιμία στην πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου τους.

6. Συλλέγει, επίσης, πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών, ώστε να διερευνηθούν οι πλείστοι εκείνοι παράγοντες που επιδρούν καταλυτικά στη συνολική εικόνα των μαθητικών επιδόσεων (οικογένεια, ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον κ.ά), αλλά και να αναζητηθούν πρακτικές αντιμετώπισης των πιθανών εκπαιδευτικών ελλειμμάτων από πλευράς συμμετεχουσών χωρών.

Περισσότερες πληροφορίες για το PISA όπως και παραδείγματα θεμάτων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα για το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης των μαθητών.

Πώς τα πήγαν οι Έλληνες μαθητές το 2012

O βαθμός εγγραμματισμού των συμμετεχόντων μαθητών στο PISA αποτιμάται με βάση τα κλιμακούμενης δυσκολίας επίπεδα των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ενώ οι χώρες κατατάσσονται σε τρεις ομάδες, ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών τους:

- Στην πρώτη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες με μέση επίδοση υψηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

- Στη δεύτερη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες που η μέση επίδοσή τους δε διαφέρει από αυτήν του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ.

- Στην τρίτη ομάδα κατατάσσονται οι χώρες με μέση επίδοση χαμηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Στο PISA 2012 η Ελλάδα κατατάχθηκε στην τρίτη ομάδα των χωρών.

Συγκριτικό αποτελεσμάτων Ελλάδας 2009 - 20012

Έτος

Μαθηματικά

Βαθμολογία

Θέση

Ανάγνωση

βαθμολόγια

Θέση

Επιστήμες

Θέση

2009

466

39η

483

32η

470

40η

2012

453

42η

477

39η

467

42η

Μαθηματικά: 42η η Ελλάδα σε σύνολο 65 χωρών

Όσον αφορά τον τομέα των μαθηματικών το σκορ των Ελλήνων μαθητών ήταν 453 βαθμολογία που κατατάσσει τη χώρα μας στην 42η θέση. Στην 40 και 41 θέση είναι η Κροατία και το Ισραήλ ενώ λίγο πιο κάτω από την Ελλάδα είναι η Σερβία, η Τουρκία και η Βουλγαρία. Η Κύπρος βρίσκεται στην 46η θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση του 2009 η Ελλάδα στον τομέα των μαθηματικών είχε σκορ 466 και βρισκόταν στην 39η θέση.

Μαθηματικά

40.  Croatia

471

41.  Israel

466

42.  Greece

453

43.  Serbia

449

44.  Turkey

448

45.  Romania

445

46.  Cyprus

440

47.  Bulgaria

439

Ανάγνωση: 39η η Ελλάδα

Λίγο καλύτερα τα πηγαίνουν οι έλληνες μαθητές στην ανάγνωση συγκριτικά με τα μαθηματικά, καθώς το σκορ είναι 477 αποτέλεσμα που κατατάσσει τη χώρα μας στην 39η. Στα ίδια επίπεδα με τους έλληνες μαθητές είναι οι Ρώσοι, οι Λιθουανοί και οι Τούρκοι. Η Κύπρος και σε αυτόν τον τομέα βρίσκεται χαμηλά κατακτώντας την 44η θέση. Το 2009 το σκορ των ελλήνων μαθητών ήταν 483 και η χώρα μας κατατάχθηκε 32η.

Ανάγνωση

39.  Greece

477

40.  Lithuania

477

41.  Russia

475

42.  Turkey

475

43.  Slovak

463

44.  Cyprus

449

45.  Bulgaria

436

46.  United Arab Emirat

442

47.  Costa Rica

441

48.  Chile

441

49.  Malaysia

441

Φυσικές επιστήμες: 42η η Ελλάδα

Στον τομέα των φυσικών επιστημών το 467 που ήταν η επίδοση των ελλήνων μαθητών κατατάσσει την Ελλάδα στην 42η θέση. Δεν τα πήγε καλά η Κύπρος και σε αυτόν τον τομέα καθώς το σκορ ήταν 438. Και στον τομέα αυτό παρατηρούμε ότι οι επιδόσεις των ελλήνων μαθητών είναι παραπλήσιες με αυτές των τούρκων. Στην έκθεση του 2009 η Ελλάδα είχε καταταχθεί στην 40η θέση με σκορ 470.

Επιστήμες

40.  Slovak

471

41.  Israel

470

42.  Greece

467

43.  Turkey

463

44.  United Arab Emirat

448

45.  Bulgaria

446

46.  Serbia

445

47.  Cilie

445

48.  Romania

439

49.  Cyprus

438

Καλόγηρος Βασίλειος

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει