«Το υπ. Παιδείας δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ για τους διορισμούς»

Εξώδικο για την υπουργική απόφαση απέστειλε ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
20:32
20/08/2015
«Το υπ. Παιδείας δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ για τους διορισμούς»
loading

Η υπουργική απόφαση για την παράταση της μεταβατικής περιόδου για τους διορισμούς έφερε και το πρώτο εξώδικο από το Σύλλογο Αναπληρωτών Νηπιαγωγών στο οποίο αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι «η εν λόγω ΥΑ μάλιστα εντελώς καταχρηστικά και τεχνηέντως, υποστηρίζει ότι λαμβάνει γνώση την ανωτέρω δικαστική απόφαση (απόφαση του ΣτΕ), όμως σε καμία περίπτωση δεν την εφαρμόζει ακριβώς όπως αυτή ισχύει αλλά αντίθετα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική παράκαμψή της».

Ειδικότερα αναφέρει η ΥΑ ότι «η παράταση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 αφορά μόνο τους διορισμούς εκπαιδευτικών από τους ισχύοντες πίνακες του ΑΣΕΠ, πράγμα όμως ανεδαφικό καθώς η κρίση του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας της εν λόγω διάταξης αφορά στο σύνολό της και όχι τμηματικά σε μέρος αυτής. Με λίγα λόγια αντισυνταγματικό δεν κρίθηκε μόνο το συγκεκριμένο ποσοστό (το 40%) μόνιμων διορισμών από τους πίνακες Αναπληρωτών, αλλά οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ή ποσοστό υπολογισμού του αριθμού των διοριστέων, εκτός από την εφαρμογή σε ποσοστό 100% των πινάκων του ΑΣΕΠ.

Επιδιώκει, συνεπώς, το υπουργείο και αντίθετα προς την εξαγγελία και λειτουργία ειδικής ομάδας, υπό την αιγίδα του, για την συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση του ΣτΕ, την παράκαμψη του τελευταίου, με τη διατήρηση εμμέσως της αντισυνταγματικής ποσόστωσης του 60-40, ισχυριζόμενο, ότι θα προβεί σε μόνιμους διορισμούς σε ποσοστό όμως όχι 100% αλλά σε ποσοστό 60% επί των προκηρυχθεισών λειτουργικών κενών, αφήνοντας ξεκάθαρα, το περιθώριο να διενεργηθούν προσλήψεις και με άλλα κριτήρια

Η ως άνω πράξη του υπουργείου είναι κατάφωρα άδικη και αντισυνταγματική, αφού μόνη του υποχρέωση είναι να εφαρμόσει απόλυτα και απαρέγκλιτα την απόφαση 527/2015 του ΣτΕ και να προβεί σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποκλειστικά και μόνο, από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, μη εφαρμόζοντας κανένα άλλο κριτήριο, άλλως τα όργανα της διοίκησης δια της παραλείψεως τους αυτής προβαίνουν και σε παράνομες πράξεις».

Ακολουθεί αναλυτικά το εξώδικο:

«Α. Ο Σύλλογος μας, αποτελείται από πτυχιούχους, μη μόνιμα διορισμένους Νηπιαγωγούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής και αποσκοπεί στην προάσπιση των συμφερόντων των μελών του όπως αυτά περιγράφονται στο Καταστατικό του, τα οποία την στιγμή αυτή ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες. Ο κλάδος των Νηπιαγωγών και εν γένει η προσχολική εκπαίδευση στην χώρα μας αντιμετωπίζεται ανέκαθεν και διαχρονικά από την κεντρική Διοίκηση και τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, με προχειρότητα και σε κάθε περίπτωση αντίθετα προς τον θεμελιώδη και προεξάρχοντα ρόλο της στην σωστή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Η περιθωριοποίησης της σημασίας του Νηπιαγωγού, οδηγεί αναπόφευκτα στην υποβάθμιση του σημαντικότερου σταδίου της ανάπτυξης του παιδιού με ενδεχομένως, απροσδιόριστες την δεδομένη χρονική στιγμή, συνέπειες.

Β. Με την υπ’ αριθμ. 130262/Ε1/18-8-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 1765 Β΄/19-8-2015), αποφασίστηκε η παράταση της μεταβατικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχολικό έτος 2015-2016, κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. Η ως άνω απόφαση του Υπουργείου είναι αντίθετη προς κάθε έννοια δικαίου και χρηστής διοίκησης, αφού για μια ακόμη φορά έρχεται σε αντίθεση προς δικαστικές αποφάσεις και ιδίως προς την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία στην δέκατη έκτη σκέψη της αναφέρει επί λέξει: «…η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010…αντίκειται στις κατοχυρούμενες από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του Συντάγματος αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρες».

Η εν λόγω ΥΑ μάλιστα εντελώς καταχρηστικά και τεχνηέντως, υποστηρίζει ότι λαμβάνει γνώση την ανωτέρω δικαστική απόφαση, όμως σε καμία περίπτωση δεν την εφαρμόζει ακριβώς όπως αυτή ισχύει αλλά αντίθετα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική παράκαμψή της. Ειδικότερα αναφέρει η ΥΑ ότι η παράταση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 αφορά μόνο τους διορισμούς εκπαιδευτικών από τους ισχύοντες πίνακες του ΑΣΕΠ, πράγμα όμως ανεδαφικό καθώς η κρίση του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας της εν λόγω διάταξης αφορά στο σύνολό της και όχι τμηματικά σε μέρος αυτής. Με λίγα λόγια αντισυνταγματικό δεν κρίθηκε μόνο το συγκεκριμένο ποσοστό (το 40%) μόνιμων διορισμών από τους πίνακες Αναπληρωτών αλλά οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ή ποσοστό υπολογισμού του αριθμού των διοριστέων, εκτός από την εφαρμογή σε ποσοστό 100% των πινάκων του ΑΣΕΠ.

Επιδιώκει, συνεπώς, το Υπουργείο και αντίθετα προς την εξαγγελία και λειτουργία ειδικής Ομάδας, υπό την αιγίδα του, για την συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση του ΣτΕ, την παράκαμψη του τελευταίου, με την διατήρηση εμμέσως της αντισυνταγματικής ποσόστωσης του 60-40, ισχυριζόμενο, ότι θα προβεί σε μόνιμους διορισμούς σε ποσοστό όμως όχι 100% αλλά σε ποσοστό 60% επί των προκηρυχθεισών λειτουργικών κενών, αφήνοντας ξεκάθαρα, το περιθώριο να διενεργηθούν προσλήψεις και με άλλα κριτήρια.

Η ως άνω πράξη του Υπουργείου είναι κατάφωρα άδικη και αντισυνταγματική, αφού μόνη του υποχρέωση είναι να εφαρμόσει απόλυτα και απαρέγκλιτα την απόφαση 527/2015 του ΣτΕ και να προβεί σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποκλειστικά και μόνο, από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, μη εφαρμόζοντας κανένα άλλο κριτήριο, άλλως τα όργανα της Διοίκησης δια της παραλείψεως τους αυτής προβαίνουν και σε παράνομες πράξεις.

Ήδη δια του παρόντος ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ για την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 130262/Ε1/18-8-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 1765 Β΄/19-8-2015) Υπουργική Απόφαση καθώς εκδόθηκε κατά παρέκκλιση των Συνταγματικών διατάξεων.

Επιπλέον, Σας γνωστοποιούμε με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας ότι προκειμένου να διαφυλάξουμε τα έννομα συμφέροντα μας προτιθέμεθα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτούς  στους οποία απευθύνεται και κοινοποιείται, προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφων αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει