Από τη Δευτέρα 24/5 διευρύνθηκε η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας μας, με την υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στις πλατφόρμες της ΕΡΓΑΝΗΣ – για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και της απογραφής – για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα.

Όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία δύο self tests, ένα για την εβδομάδα της 24ης Μαΐου και ένα την ερχόμενη (31 Μαΐου – 6 Ιουνίου).

Για την τρέχουσα εβδομάδα (24/5 – 30/5) σημειώνεται πως δεν ήταν υποχρεωτική η διενέργεια του self test έως και 24 ώρες πριν από την πρώτη ημέρα της εβδομάδας και το αποτέλεσμα μπορεί να δηλωθεί και τις επόμενες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μαΐου, ο εργαζόμενος μπορούσε να προσέλθει κανονικά στην εργασία του τη Δευτέρα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self test αργότερα εντός της εβδομάδας. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να κάνουν ένα self test την εβδομάδα.

Πώς γίνεται η δήλωση των αποτελεσμάτων

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπαίνουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr . Επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr.

Αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών TAXISnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)»

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό

Εάν το αποτέλεσμα του τεστ βγει θετικό ακολουθείται μια διαφορετική διαδικασία. Εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή.

Ακολούθως εντός 24 ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του).

Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

«Τσουχτερά» πρόστιμα

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες μπορεί να φτάσουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναλυτικότερα:

  • Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις του δηλαδή για τα self-tests, (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.
  • Εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test και παρόλα αυτά είναι εκεί στη δουλειά του, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
  • Εάν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.