Νέο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό παρέλαβε σήμερα το νοσοκομείο Καλαμάτας στο πλαίσιο της ουσιαστικής αναβάθμισής του.

Ειδικότερα, πρόκειται για την προμήθεια έξι μόνιτορ με κεντρικό σταθμό για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και άλλων έξι μόνιτορ με κεντρικό σταθμό για τη Μονάδα Εμφραγμάτων.

Ο ιατροτεχνολογικός αυτός εξοπλισμός θεωρείται πολύ σημαντικός για την ομαλή λειτουργία των δύο κρίσιμων κλειστών τμημάτων νοσηλείας, αφού και τα υφιστάμενα μηχανήματα που έχει το νοσοκομείο και ξεπερασμένα είναι τεχνολογικά και λόγω παρέλευσης 15ετίας δεν υποστηρίζονται τεχνικά.

Η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αυτού, έγινε με χρήματα του ΕΣΠΑ από το ΠΕΠ Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 184.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από το 2010 που άρχισαν να λειτουργούν, στη Μονάδα Εμφραγμάτων και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έχουν νοσηλευτεί 1.441 και 550 άτομα αντίστοιχα.