Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οργανώνεται μαθητική διαδικτυακή προσομοίωση των συνεδριάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (MUN = Model United Nations Conference)! Το συνέδριο οργανώνουν τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών σε συνεργασία με τον Συντονισμό του Αγγλικού Τμήματος των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια τής προετοιμασίας τους, οι μαθητές επισκέπτονται την πρεσβεία τής χώρας που εκπροσωπούν και συνομιλούν με τον πρέσβη για την πολιτική που θα ακολουθήσουν, η οποία αποτυπώνεται σε γραπτό κείμενο (resolution) που συζητιέται και κατατίθεται στο συνέδριο.

MUN με Διεθνή Πιστοποίηση
Το συνέδριο των Αρσακείων Σχολείων Πατρών (ATS MUN) έχει λάβει τη διεθνή πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης Μαθητικών Συνεδρίων Ο.Η.Ε. μετά από ετήσια αξιολόγηση.

Going digital: μια ακόμη πρόκληση!
Το φετινό συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Είναι η πρώτη φορά που θα επιχειρηθεί κάτι τέτοιο σε μαθητικό συνέδριο. Οι μαθητές όχι μόνο θα αποκομίσουν τα αναγνωρισμένα διεθνώς οφέλη αυτού του τύπου των συνεδρίων, αλλά και θα προετοιμαστούν για τη μετέπειτα φοιτητική και επαγγελματική ζωή τους συμμετέχοντας σε ψηφιακές δραστηριότητες. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 7-8 Νοεμβρίου 2020. Όλες οι χρήσιμες λεπτομέρειες αναρτώνται στον ιστότοπο του συνεδρίου atsmun.gr/