Την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στα μεταπτυχιακά, για το 40% των φοιτητών, βάσει οικονομικών κριτηρίων, αλλά και την πρόβλεψη κινήτρων για την ίδρυση δωρεάν μεταπτυχιακών προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, βασικά σημεία του οποίου παρουσίασε χθες, Πέμπτη, ο υπουργός Κώστας Γαβρόγλου.

«Τα μεταπτυχιακά, ό,τι και να γίνει πρέπει να είναι στημένα με κανόνες ποιότητας, με κανόνες αξιοκρατίας, με κανόνες ακαδημαϊκότητας. Και ακριβώς επειδή πρέπει να είναι στημένα με κανόνες ακαδημαϊκότητας, κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια δεν πρέπει να μείνει έξω από τα μεταπτυχιακά, για λόγους οικονομικούς. Άρα, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση στα μεταπτυχιακά και τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν αυτή την ευχέρεια την οικονομική, θα μπαίνουν χωρίς να πληρώνουν τίποτε απολύτως» ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Θέλω να είναι σαφές ότι υπάρχει το περιθώριο μέχρι το 40% των φοιτητών να μην πληρώνουν τέλη φοίτησης» πρόσθεσε, διότι όπως είπε, οι φορολογικές δηλώσεις του 40% του πληθυσμού, είναι κάτω από τον μέσο όρο. Θεωρούμε ότι τα παιδιά με έναν αλγόριθμο, ο οποίος είναι πολύ απλός, και με βάση τα εισοδήματα των οικογενειών τους που ανήκουν σε αυτό το κομμάτι της κατανομής – περίπου 40% – δεν θα πληρώνουν καθόλου δίδακτρα.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που σε κάποιο τμήμα εισαχθούν παραπάνω από το 40% φοιτητών με οικονομικές δυσκολίες, όπως ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου, «τότε η Πολιτεία θα πληρώνει ό,τι αντιστοιχεί για τον επιπλέον αριθμό των φοιτητών», καθώς, όπως είπε, έχουν προβλεφθεί και εξασφαλιστεί τα κονδύλια που θα αφορούν την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Μάλιστα, θέλοντας να δώσει ένα παράδειγμα, ο υπουργός ανέφερε ότι εάν σε ένα μεταπτυχιακό τα δίδακτρα είναι 1.000 ευρώ και οι φοιτητές που δέχεται 100, τότε η διαχείριση της πληρωμής των διδάκτρων, ανάλογα με το ποσοστό των φοιτητών που θα έχουν οικονομικές δυσκολίες, θα έχει ως εξής: «Μπορεί στη φετινή χρονιά να μην έρθουν 40 που είναι από τα ασθενέστερα στρώματα και να έρθουν 30. Οι 10, αφού δεν είναι από τα ασθενέστερα στρώματα, θα δώσουν 1.000 ευρώ. Αν όμως έρθουν 50 και όχι 40, τότε η Πολιτεία θα δώσει για τους 10 που θα έρθουν» είπε ο κ. Γαβρόγλου.

Ταυτόχρονα, υπάρχει και η δυνατότητα μιας ολιγόωρης εργασίας πάνω αποκλειστικά σε ακαδημαϊκά ζητήματα, που μπορεί να απαλλάξει έναν φοιτητή από τα δίδακτρα.

«Θεωρούμε αυτό που προτείνουμε, την καλύτερη δυνατή κοινωνική πολιτική ως προς τα μεταπτυχιακά» τόνισε, αναγνωρίζοντας ότι σήμερα, δεν είναι σε θέση η Πολιτεία να υλοποιήσει τη βασική της θέση, που είναι η ενίσχυση όλων των μεταπτυχιακών, ώστε να είναι δωρεάν για όλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός ανέφερε ότι θα υπάρξει πρόβλεψη για οικονομική στήριξη των δωρεάν μεταπτυχιακών. «Εάν τυχόν υπάρχουν δωρεάν μεταπτυχιακά, τα οποία όμως, μάς έχει έρθει το κόστος τους, θα τα πάρουμε υπόψη όταν θα κάνουμε την κατανομή του κρατικού προϋπολογισμού προς τα πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια που έχουν δωρεάν μεταπτυχιακά, θα ενισχυθούν στην κατανομή του προϋπολογισμού» είπε.

Σημειώνεται ότι, με βάση το νομοσχέδιο, τα ιδρύματα καλούνται να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες, πρωτίστως από τα λοιπά μέσα χρηματοδότησης και μόνο αν αυτά δεν επαρκούν μπορούν να επιβάλουν τέλη φοίτησης. Ωστόσο, αν και τα ΑΕΙ θα έχουν την ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των μεταπτυχιακών, ο υπουργός έχει δικαίωμα αναπομπής της απόφασης της Συγκλήτου περί ίδρυσης ΠΜΣ(Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών) αν διαπιστώσει ότι υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές, ή ότι το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας ή ότι δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ. Στον υπουργό παραμένει, επίσης, και η τελική απόφαση έγκρισης των διακρατικών ΠΜΣ

«Βασικό μας κριτήριο στην αποδοχή των τελών φοίτησης, θα είναι η αναλυτική περιγραφή του κόστους κάθε μεταπτυχιακού» επεσήμανε ο κ. Γαβρόγλου.

Σύμφωνα και με σχετική απόφαση του ΣτΕ, δε θα πρέπει να υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές.

«Το μεταπτυχιακό είναι και μια παροχή στους φοιτητές. Είναι τα εργαστήρια, είναι η βιβλιογραφία, είναι ο κόσμος που κάνει μάθημα κτλ. Εδώ, δεν πρέπει να υπάρχει μια δυσαναλογία ανάμεσα στα τέλη φοίτησης και στις παροχές που δίνονται. ‘Αρα, το ύψος των τελών δεν μπορεί να είναι δυσανάλογα μεγάλο» τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση του ΣτΕ δίνει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η Πολιτεία.