Συνταγματικό ,αλλά με ορισμένες παρατηρήσεις , κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον οργανισμό λειτουργίας του «Μουσείου Ακρόπολης».

Οι παράνομες διατάξεις που εντοπίστηκαν από τους συμβούλους του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορούν τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού στο «Μουσείο της Ακρόπολης».

Αντίθετα, νόμιμη κρίθηκε η διάταξη του σχεδίου διατάγματος που προβλέπει την πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ («νόμος Πεπονή) ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το οποίο εξειδικεύεται στα γνωστικά αντικείμενα: 1) αρχαιολογίας, 2) μουσειολογίας, 3) μουσειοπαιδαγωγικής, 4) συντήρησης αρχαιοτήτων έργων τέχνης, 5) αρχιτεκτόνων και 6) μηχανικών πληροφορικής.

Τα πέντε αυτά γνωστικά αντικείμενα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού εμπίπτουν στις εξαιρέσεις «του νόμου Πεπονή».

Επίσης, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ως μη νόμιμη και μια άλλη, δεύτερη, ρύθμιση που προέβλεπε την πρόσληψη δικηγόρου χωρίς να προηγηθεί -όπως προβλέπει η νομοθεσία- προκήρυξη και να ελεγχθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων από ειδική επιτροπή, να παραχωρηθούν συνεντεύξεις από τους υποψηφίους κ.λπ.

Νόμιμη όμως κρίθηκε η διάταξη εκείνη του σχεδίου διατάγματος που προβλέπει την πρόσληψη νομικού συμβούλου του Μουσείου κατ’ επιλογήν, χωρίς δηλαδή προκήρυξη. Τέλος, νόμιμη κρίθηκε η ρύθμιση που προβλέπει ότι μπορεί να τίθενται πρόσθετα προσόντα για την επιλογή των προϊσταμένων και των υπαλλήλων του Μουσείου.