Για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υφυπουργού Πολιτισμού Ελευθέριου Αυγενάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη με το οποίο ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό – Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού». Από την λειτουργία του «Εθνικού Αθλητικού – Προπονητικού  Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού» προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 185.600 ευρώ.

Η σχετική δαπάνη αφορά τα πάγια λειτουργικά έξοδα, όπως κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευση και φυσικό αέριο, τις υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων, την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του αθλητικού-προπονητικού κέντρου, κ.λπ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.